Project

Streekeigen Landbouw

Rogge-akker Erf de Rökker
Rogge-akker Erf de Rökker  Foto De Rökker
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Landschap Overijssel wil graag een bijdrage leveren aan de discussie rond biodiversiteit en streekeigen landschap in relatie tot agrarische bedrijfsvoering. Niet met pasklare antwoorden, maar vanuit kennis van het historische landschap en de ontwikkeling daarvan. Doel van het project Streekeigen Landbouw is om een schets te maken van zeven agrarische bedrijven in de zeven natuurlijke landschappen van Overijssel; van ontstaansgeschiedenis tot en met mogelijke toekomstige doorontwikkeling.

Aanpak

Samen met zeven agrarische bedrijven, in de zeven natuurlijke landschappen van Overijssel, brengen we streekeigen landbouw in beeld en halen we herinneringen en verhalen op via interviews en korte filmpjes. Met de kennis van het verleden hopen we inspiratie te bieden voor toekomstige plannen op en rondom het erf, waarbij ondersteuning van veldadviseurs en erfgoeddeskundigen van Landschap Overijssel mogelijk is.

Erf de Rökker, boer Henk & hulpboeren
Erf de Rökker, boer Henk & hulpboeren  Foto Clifton Buitink
Klaas Eker & boerderij
Klaas Eker & boerderij 
Filmopname Streekeigen Landbouw, erf Kleinlangevelsloo
Filmopname Streekeigen Landbouw, erf Kleinlangevelsloo  Foto Stefanie Bos

Toekomst

Met de agrariërs gaan we in gesprek over de ontwikkeling van het boerenbedrijf door de eeuwen heen en we werpen een blik op de toekomst. Hoe ziet de volgende generatie het bedrijf in de toekomst?

Minikronieken

Een bijzonder onderdeel van het project is het maken van zeven 'minikronieken' (korte films) onder begeleiding van stichting Rakonto. De bijzondere verhalen over het bedrijf worden door verschillende generaties/familieleden verteld en in beeld gebracht. De verhalen worden afgewisseld met beelden van het erf en het omliggende landschap. Meer informatie over de 'minikronieken' vind je hier >>

Herstel

Via archiefonderzoek en interviews halen we historische kennis en informatie op over de erven. Dit biedt mogelijk aanknopingspunten voor de aanleg of het herstel van oude landschapselementen of bijzondere kenmerken van de boerderijen en erven. Zijn er plekken of elementen die we samen kunnen versterken? Dan gaan we daar concreet mee aan de slag.

Erven

De deelnemende erven in de zeven natuurlijke landschappen van Overijssel zijn: