Erfgoed

Religieus landschap

Kloosterpad
Kloosterpad   Foto Clifton Buitink
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

In het landschap vind je nog veel plekken die te maken hebben met het geloof. Kerken, kloosters en Mariakapelletjes zijn de bekendste. Maar ook plekken waar vroeger bijvoorbeeld ‘hagepreken’ werden gehouden, waar mensen opkwamen voor hun geloof en zich uitspraken tegen de onderdrukking, geven betekenis aan het landschap. Landschap Overijssel wil de relatie tussen mensen, geloof en landschap graag zichtbaar houden.

Religie is al eeuwenlang op allerlei manieren verweven met ons landschap. In de prehistorie brachten mensen offers op speciale offerplekken, zoals laaggelegen moerassen. Begraven gebeurde juist op hogere plekken, denk aan grafheuvels en urnenvelden. Toen het christendom zijn intrede deed, ontstonden nieuwe rituelen. Waar in de prehistorie goddelijke krachten aan de natuur zelf werden toebedeeld, zien we tijdens het katholicisme dat het landschap meer een fysieke plek biedt om kerken en kapelletjes te bouwen.

Routes door religieus landschap

We hebben verschillende routes ontwikkeld rond het thema ‘religieus landschap’. Zoals het 'Hilligenpad', de vijfdaagse bezinningsroute door Twente. Of een route op de Agnietenberg in Zwolle, waar in de 14e eeuw een klooster is gesticht. Mooi is ook de route vanuit Mander, waar in een van de grafheuvels tijdens opgravingen een lijksilhouet (de 'Man van Mander’) is gevonden. En tot slot een rondwandeling door fraai en afwisselend landschap langs plekken die een rol hebben gespeeld in het leven van Jiddu Krishnamurti; één van de belangrijkste beeldenstormers van de 20e eeuw.

Religieus landschap

Plekken die te maken hebben met het geloof, geven betekenis aan ons landschap. Daarom wil Landschap Overijssel de relatie tussen mensen, geloof en landschap graag weer zichtbaar maken en het verhaal erover vertellen. Hieronder vind je verschillende landschapselementen die te maken hebben met religie:

Bekijk religieus erfgoed op de kaart

Landschap Overijssel heeft in het kader van het project 'Verhaal van Overijssel' overzichtskaarten gemaakt van religieus landschap in verschillende tijdsperiodes: tijdens de Prehistorie (5300 vChr – 800 nChr), het Katholicisme (800-heden), het Protestantisme (1517-heden) en het Jodendom (1800-1940/heden).

IJhorst, klokkenstoel, begraafplaats
IJhorst, klokkenstoel, begraafplaats  Foto Landschap Overijssel
Domineesbult
Domineesbult  Foto Clifton Buitink
Kroezeboom Fleringen
Kroezeboom Fleringen   Foto Nico Kloek
Bron tankenberg
Bron tankenberg  Foto Clifton Buitink
Kloosterpad
Kloosterpad   Foto Clifton Buitink
Kerkenbos De Lutte
Kerkenbos De Lutte   Foto Nico Kloek
Monument De Hel
Monument De Hel   Foto Nico Kloek
Landkruis Het boakenstuk Ageleresch
Landkruis Het boakenstuk Ageleresch  Foto Nico Kloek
Domineesbult

Help mee: elke m2 telt!

Wil jij bijdragen aan het behoud en herstel van religieus erfgoed in het landschap? Er zijn allerlei manieren waarop je kunt helpen. Bijvoorbeeld door je in te zetten als vrijwilliger of door donateur te worden. We zijn blij met alle bijdragen, groot en klein. Help je mee?

Treurbeuk, begraafplaats Bergklooster

Geloof in het landschap

Religie is al eeuwenlang op allerlei manieren verweven met ons landschap. In de prehistorie brachten mensen offers op speciale offerplekken, zoals laaggelegen moerassen of bronrijke stuwwallen. Begraven gebeurde juist op hoger gelegen plekken. Denk aan grafheuvels en urnenvelden. Toen het Christendom zijn intrede deed, ontstonden nieuwe rituelen. Allemaal lieten ze hun sporen na in het landschap.