Langzaam welt het water uit de grond op. Onophoudelijk. In het Dal van de Mosbeek ontspringen verschillende bronnen die stroompjes worden en zo samen beken vormen, waaronder de Mosbeek. Aan deze natuurlijke ‘kraantjes’ met kalkrijk water, hebben we het mooie landschap van het Dal van de Mosbeek te danken.

Beschermde natuur

Wandelen over de heide, uitrusten bij de prachtige bronnen en beken en luisteren naar het geroffel van zwarte spechten. Dat is voor veel bezoekers het plezier van het Dal van de Mosbeek. Doordat dit bronnenlandschap op een stuwwal ligt, ontstaan er allerlei doorkijkjes. Het kalkrijke water vormt een goede voedingsbodem voor zeldzame planten zoals de echte koekoeksbloem, beenbreek, orchideeën, klokjesgentiaan en vetblad. Daarom is Dal van de Mosbeek aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

Bronnen en beken

Twee ijstijden staan aan de oorsprong van dit gebied. Het kruiende ijs duwde de ondergrond omhoog en vormde zo de stuwwal van Ootmarsum, die bestaat uit keileem en dekzand. Door de combinatie van verschillende grondsoorten en het hoogteverschil, ontstaan bronnen met grondwater. Deze bronnen zorgen voor het ontstaan en voortbestaan van drie beken: Hazelbekke, Springendalsebeek en de Mosbeek.