Groenblauwe dooradering

Mosbeek, Nico Kloek
Mosbeek  Foto Nico Kloek

Sloten, hagen, houtwallen en bomenrijen zijn niet alleen kenmerkend voor de streken, ze zijn onmisbaar voor de biodiversiteit en beleving van het landschap. Het zijn belangrijke landschapselementen die we als Landschap Overijssel willen behouden en versterken.

N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Is het je weleens opgevallen dat stukken land in agrarisch gebied worden omlijst door bomensingels, houtwallen en sloten? Dat netwerk van landschapselementen noemen we de groenblauwe dooradering.

Landschapselementen zoals singels, sloten, beken, weteringen, houtwallen en bomenrijen hebben verschillende functies in het landelijk gebied. Het zijn plekken waar planten en dieren kunnen schuilen en waar ze zich langs kunnen verplaatsen. Het vormt een belangrijke basis voor biodiversiteit. Ook dragen landschapselementen bij aan de belevingswaarde van het landschap. Elk landschapstype heeft zijn eigen kenmerkende elementen, die mede de identiteit van de plek bepalen.

Het gaat bij de term groenblauwe dooradering niet om de hoeveelheid natuurgebieden. Het netwerk van 'groene en blauwe elementen' vormt juist de verbinding tussen de natuurgebieden in het agrarisch cultuurlandschap.
Bron: naar Research Instituut voor de Groene Ruimte Wageningen

Houtwal Kop van Overijssel Gonny Sleurink
Houtwal  Foto Gonny Sleurink
Bloemenweide Josette Veldman
Bloemenweide, Olst  Foto Josette Veldman
Sloot bij Varsen Gonny Sleurink
Sloot bij Varsen  Foto Gonny Sleurink
Elzensingel Landschap Overijssel
Elzensingel  Foto Landschap Overijssel
Struweelhaag Mark Zekhuis
Struweelhaag  Foto Mark Zekhuis
Geriefhoutbosje Landschap Overijssel
Geriefhoutbosje  Foto Landschap Overijssel

Basis voor biodiversiteit

Een groenblauwe dooradering moet functioneren als een netwerk, om een succes te kunnen zijn voor biodiversiteit.

  • Afstanden tussen elementen in het netwerk moeten niet te groot zijn.
  • Kleinere elementen moeten in verbinding staan met grotere leefgebieden.
  • Elementen moeten goed ontwikkeld zijn. Dat betekent dat groene elementen bij voorkeur een kruidlaag, struiklaag en boomlaag en inheemse soorten bevatten.
  • Blauwe elementen moeten een natuurlijke oever en lage gehalten aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen bevatten.


Tijd voor actie

Overijssel kent de laatste honderd jaar een vergroving van het landschap. Het groenblauwe netwerk verliest aantoonbaar zijn fijnmazige opbouw.

De huidige groene dooradering is 42% minder dan in 1900. Nog altijd verdwijnt iedere tien jaar 132 hectare aan kleine landschapselementen.

houtwal Gonny Sleurink

Wat wij doen

Met vele projecten dragen we bij aan de groenblauwe dooradering van onze provincie. Denk bijvoorbeeld aan het werk dat we doen met streekeigen landschap, in de bossenstrategie of onze bijdrage aan de Stichting Groene Blauwe Diensten.

houtwal Gonny Sleurink

Wat jij kunt doen

Hulp voor de houtwal

De variatie in landschapstypen maakt Overijssel een fijne regio voor veel verschillende soorten dieren en planten. Toch staat ook hier de soortenrijkdom onder druk. Een houtwal is een rij bomen en struiken, vaak geplant op een soort dijkje. Vroeger zag je ze in Overijssel volop. Ze werden gebruikt als veekering en voor hakhout. Door de komst van prikkeldraad en nieuwe landbouwtechnieken dreigen ze uit ons landschap te verdwijnen. Dat is jammer, want houtwallen hebben een belangrijke ecologische functie; ze bieden een goede leefomgeving voor veel verschillende soorten planten, dieren en insecten. Daarom zetten wij ons in voor meer vierkante meters houtwal. Doelstelling is om in dit jubileumjaar 5.000 m2 houtwal aan te leggen. Help jij ons mee?

Elzensingel

Wil je meer weten over de verschillende landschapselementen?

Klik hier