Twente

Lonnekermeer

Lonnekermeer
Lonnekermeer  Foto Marco Gerritsen
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Meren, beken, vennen, bos, heide én libellen rond een historisch landhuis, dat is Landgoed Lonnekermeer. Een waterrijk natuurgebied ten noordoosten van Hengelo waar we zuinig op zijn vanwege de bijzondere dieren en planten die er voorkomen. En ook vanwege de cultuurhistorische waarde van het gebied; het is een landgoed dat ooit een Twentse textielfabrikant als eigenaar had.

Geschiedenis Lonnekermeer

Het Lonnekermeer is gevormd in de voorlaatste ijstijd, zo'n 100.000 jaar geleden. Het natuurgebied ligt precies op de grens van de stuwwal van Oldenzaal en het bekken van Hengelo, waar het ijs grote delen van de bodem wegschraapte. Nog steeds is het patroon te zien van de beken met kwelwater die uit de stuwwal stroomden.

Gordel van landgoederen uit de 19e eeuw

Het Lonnekermeer maakt deel uit van een gordel van 19e-eeuwse landgoederen rondom Enschede en Oldenzaal. De meeste daarvan zijn aangelegd tussen 1880 en 1930, de hoogtijperiode van de Twentse textielindustrie, en hadden een Twentse textielfabrikant als eigenaar. Deze zogenoemde 'Landgoederen van Textiel' lagen destijds in een uitgestrekt landschap met heidevelden, buurtschappen en essen. Vanaf het moment dat de eigenaren de grond commercieel gingen exploiteren, veranderde het landschap drastisch.

Landgoed Lonnekermeer
Landgoed Lonnekermeer  Foto Ruud Ploeg
Villa Lonnekermeer
Villa Lonnekermeer  Foto Marco Gerritsen
Lonnekermeer, Gibraltarven
Lonnekermeer, Gibraltarven  Foto Mark Zekhuis
Vloeideide Lonnekermeer
Vloeideide Lonnekermeer  Foto Martijn Horst

Ontdek het Lonnekermeer

De oeverbegroeiing van de meren en het ven op Landgoed Lonnekermeer is inmiddels weer een El Dorado voor veel dieren en insecten, waaronder de zeldzame gevlekte witsnuitlibel. Andere bijzondere planten en dieren die je tegenkomt zijn bijvoorbeeld de glassnijder, vroege glazenmaker, grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder, heideblauwtje, levendbarende hagedis, heidesabelsprinkhaan en blauwgraslanden (hooimaatjes), vochtige heide, droge heide en heischraal grasland. Benieuwd? We hebben een aantal mooie routes in het gebied!

Waterpartijen

De waterpartijen op Landgoed Lonnekermeer zijn ontstaan als gevolg van afgravingen ten behoeve van de ophoging van de spoorlijn, ruim honderd jaar geleden. Door de rust en het schone water hebben de twee meertjes zich ontwikkeld tot gebieden met een verrassend hoge natuurkwaliteit. Sinds een paar jaar groeit er volop gesteeld glaskroos - een zeldzame soort - en er zijn maar liefst 27 soorten libellen waargenomen. De aanwezigheid van de bijzondere oostelijke en de gevlekte witsnuitlibel was mede aanleiding om het Lonnekermeer op te nemen in het Europese netwerk Natura 2000.

“Het gebied verdroogde langzaam, waardoor veel bijzondere planten en dieren werden bedreigd. Gelukkig zien we nu herstel; de heide kiemt weer!”
Jacob van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel
Landgoed Lonnekermeer, boswachtershuis

Help mee; elke m2 telt!

Wil jij bijdragen aan het behoud en herstel van natuurgebieden zoals het Lonnekermeer? Er zijn allerlei manieren waarop je kunt helpen. Bijvoorbeeld door je in te zetten als vrijwilliger of door donateur te worden. We zijn blij met alle bijdragen, groot en klein. Help je mee?

Levendbarende hagedis op de heide

Natura 2000-herstelmaatregelen

De natuur in het Lonnekermeer staat onder druk. Het gebied verdroogt doordat (kwel)water niet lang genoeg kan worden vastgehouden en te snel wordt afgevoerd door beken, sloten en watergangen. Daarnaast zorgen verzuring en vermesting voor aantasting van kwetsbare soorten. Afgelopen jaren zijn herstelmaatregelen genomen om de waterhuishouding en waterkwaliteit te verbeteren. Denk aan het minder diep maken van sloten en greppels en het uitbaggeren van meren en vennen.

Landgoed Lonnekermeer, villa

Landgoederen van Textiel

Landschap Overijssel heeft negen 'Landgoederen van Textiel' in beheer. Allemaal landgoederen die oorspronkelijk een Twentse textielfabrikant als eigenaar hadden en tussen 1880 en 1930 zijn aangelegd; de hoogtijperiode van de Twentse textielindustrie. Eén van die landgoederen is het Lonnekermeer. Meer informatie over het project 'Landgoederen van Textiel' vind je hier: