Salland

Midden Regge (Hellendoorn)

Regge Hellendoorn
Regge Hellendoorn  Foto Greetje Janssen
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

De Regge ontspringt bij Diepenheim om zo’n 60 kilometer verder uit te monden in de Vecht bij Ommen. Een gebied dat de afgelopen 20 jaar robuuster is geworden dankzij het Reggeherstelproject. Via kruidenrijke kernen willen we het gebied verder versterken.

Midden Regge: natuurlijke loop

Het gebied rond de Regge bij Hellendoorn noemen we 'Midden Regge'. Van 2008-2014 is hier hard gewerkt aan herstel van de Regge om de natuurlijke loop van de rivier terug te krijgen in het landschap. Doel daarvan is het vasthouden en geleidelijk loslaten van water bij hevige regenval. Ook mag de Regge op bepaalde plekken (gecontroleerd) buiten de oevers treden. En door haar bochten, vormt de rivier voortaan weer zelf het landschap; buitenbochten worden steiler en binnenbochten licht glooiend.

De otter en bever zijn terug

Door al deze maatregelen is razendsnel een nieuw soort natuur ontstaan. Niet alleen mooi om te zien, maar ook goed voor onze soortenrijkdom! Inmiddels zien we allerlei soorten terugkomen, zoals de ijsvogel, oeverzwaluw. Ook de otter is terug; die brengt hier zelfs al weer jongen groot. Zelfs van de bever zijn knaagsporen gevonden.

Regge
Regge   Foto Gonny Sleurink
Regge hoogwater
Regge hoogwater   Foto Gonny Sleurink
otter, Jacob van der Weele
otter, Jacob van der Weele 
Bever
Bever 

Vochtig bos

Ook de plantenrijkdom ontwikkelt zich. Bij de Midden Regge zien we typische beekdalflora ontstaan; vochtig, beekbegeleidend bos met bijvoorbeeld wilgenstruweel en structuren van zwarte els en berk. Hier profiteren onder andere vlinders en struweelvogels van. Een van de doelen is om vochtige hooilanden terug te krijgen. Deze zijn in Europa door ontginning, ontwatering en bemesting zeldzaam geworden. Omdat rondom de Midden Regge kortgeleden nog intensief werd geboerd, is het daar nu nog te vroeg voor.

Natuurwerkgroep Regge 2017

Vrijwillig meehelpen rondom de Regge?

Wil jij als vrijwilliger meehelpen om de nieuwe natuur langs de Regge verder te versterken? We zien je graag komen! De natuurwerkgroep De Regge is een vrijwilligersgroep die zich inzet voor het beheer en onderhoud van de natuur rondom de Regge bij Nijverdal en Hellendoorn. Ook als Landschapsgids of voor monitoring ben je van harte welkom in dit gebied. Meld je aan via bijgaande link:

Korenbloem, Reestdal

Kruidige kernen dankzij jouw steun

In het najaar van 2020 deed Landschap Overijssel de oproep om te helpen bij de aanleg van kruidige kernen in het Reggedal. De respons was enorm. Met maar liefst 627 giften is ruim € 35.000 opgehaald. Daarbij kwam de gift van IJsfabriek Ben & Jerry’s in samenwerking met de Gemeente Hellendoorn. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen willen investeren in hun natuurlijk leefomgeving en de biodiversiteit,” zegt terreinbeheerder Evert Dijk trots. Door het kruidenrijk zadenmengsel wordt het Reggedal ruiger en dat is goed voor de soortenrijkdom. De kruiden, grassen en bloemen trekken veel insecten, vogels en andere dieren aan, zoals het icarusblauwtje en de wielewaal die profiteren van de natuurlijker omstandigheden.

Regge Hellendoorn - Greetje Janssen (16)

Ben & Jerry’s zorgt voor het landschap

Rondom de Regge, die langs ijsfabriek Ben & Jerry’s Hellendoorn stroomt, heeft Landschap Overijssel kruidenrijke kernen aangelegd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een donatie van de ijsfabrikant. Dit is een voorbeeld van wat een nieuwe trend lijkt te zijn. “Bedrijven verbinden zich steeds vaker aan een concreet landschapsproject in hun omgeving”, aldus Louiset Vos.