Overijssel kent zeven oerlandschappen; het zeekleilandschap, het dekzandlandschap, het stuwwallandschap, het beekdallandschap, het rivierenlandschap, het hoogveenlandschap en het laagveenlandschap. In de slider hieronder zie je foto's van deze gebieden. Bekijk daaronder, via de link, de landschappenkaart waarin de ligging van deze oerlandschappen in de provincie goed zichtbaar zijn.