Kop van Overijssel

Vledders en Leijerhooilanden

Vledders, Nico Kloek
Vledders  Foto Nico Kloek
52.64910279838881, 6.246038731358934

In het gebied Vledders en Leijerhooilanden in de gemeente Staphorst, is afgelopen jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van een prachtig natuurgebied. Hiervoor is het gebied grotendeels heringericht. Dit was nodig om het gebied voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering én om daarmee de omstandigheden voor unieke natuur te verbeteren. In maart 2021 werd de eerste graafmachine ingezet, de werkzaamheden zijn begin 2022 afgerond.

Herinrichting van het gebied

In samenwerking met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) hebben we ervoor gezorgd dat in dit gebied unieke natuur, stevige biodiversiteit en voldoende schoon water beschikbaar is. Om dit te realiseren is 44 hectare grond aangekocht, waarmee in totaal meer dan 200 hectare natuurgebied is ontstaan.

Afgeronde werkzaamheden

Veel watergangen zijn gedempt, in het westelijke deel van het gebied is een nevengeul gegraven, een gemaal is vervangen, natuurlijke oevers zijn aangelegd en het grondwaterpeil is aanzienlijk verhoogd. In de komende jaren wordt het peil van de Streitenvaart zelfs nog in stapjes verhoogd tot maximaal 40 cm. Dat is mogelijk door een nieuwe stuw. Dit met als doel het gebied natuurlijker en ecologisch gezien waardevoller te maken. We willen het klimaatbestendig inrichten en het beschikbare water optimaal benutten.

Vledders en Leijerhooilanden
Vledders en Leijerhooilanden 
Foto Vledders en Leijerhooilande
Vledders en Leijerhooilanden  Foto Landschap Overijssel

Vledders en Leijerhooilanden: klaar voor de toekomst

Droge en warme zomers komen steeds meer voor, maar ook de kans op wateroverlast door hevige buien neemt toe. Daarom is het belangrijk dat het landschap ‘klimaatrobuust’ is. “Tegelijkertijd willen we graag prachtige natuur en een authentiek landschap”, vertelt Hans Pohlmann, manager Natuur bij Landschap Overijssel. “In dit nieuw ontwikkelde gebied komen deze ambities prachtig samen. We hebben een stuk - voor Nederland unieke - natuur kunnen ontwikkelen en herstellen en tegelijk goed invulling gegeven aan een klimaatbestendig landschap. Het resultaat is een afwisselend gebied, waar we de gevolgen van de klimaatverandering goed kunnen opvangen en er unieke natuur, stevige biodiversiteit en voldoende schoon water is.”

Schakel marketing cookies in om deze content te tonen

Voor video's maken we o.a. gebruik van YouTube. YouTube plaatst cookies voor het weergeven van relevante video's.

Cookie-instellingen
Icarusblauwtje Jacob van der Weele

Help mee Vledders en Leijerhooilanden te beschermen

Help mee

Unieke soorten

Het gebied kenmerkt zich door rust en unieke flora. Het is een ideale plek voor otters en kraanvogels, die hier recent zijn waargenomen. Ook zien we hier tientallen weidevogels, waaronder kieviten, wulpen en watersnippen. Dit belooft veel goeds, voor wat ons nog meer aan flora en fauna te wachten staat! Maar we hebben ook de uitdaging het gebied zo te beheren dat deze flora en fauna zich hier thuis gaan voelen, er geen wateroverlast ontstaat en de unieke landschappelijke waarden behouden blijven.

“Het is een ideale plek voor otters en kraanvogels, die we recent al gespot hebben. Ook zien we hier tientallen weidevogels.”
Hans Dijkstra, terreinbeheerder
kraanvogel, Jacob van der Weele
Kraanvogel  Foto Jacob van der Weele
otter, Jacob van der Weele
otter, Jacob van der Weele 

Klimaatrobuuste natuurontwikkeling


Dit gebied heeft de komende jaren stilte en rust nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Je kunt deze natuur vanaf de paden rondom het natuurgebied beleven, om de rust voor planten en dieren niet te verstoren. Het gebied zelf is niet opengesteld voor bezoekers. Tip: neem een verrekijker mee, dan kun je het gebied vanaf de randen bekijken. Bekijk onderstaande video over de laatste ontwikkelingen.

Schakel marketing cookies in om deze content te tonen

Voor video's maken we o.a. gebruik van YouTube. YouTube plaatst cookies voor het weergeven van relevante video's.

Cookie-instellingen

Eropuit

Word donateur en ontvang ons magazine!

Je steunt ons al vanaf € 2,00 per maand!

Meld je aan