Twente

Midden Regge (Notter Zuna)

LO140371600
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

De Regge ontspringt bij Diepenheim om zo’n 60 kilometer verder uit te monden in de Vecht bij Ommen. Een gebied dat de afgelopen 20 jaar robuuster is geworden dankzij het Reggeherstelproject. Via kruidenrijke kernen willen we het gebied verder versterken. Het gebied bij Notter Zuna noemen we 'Midden Regge'.

In de periode van 2010 tot 2014 zijn in dit gebied maatregelen getroffen om de natuurlijke loop van de Regge terug te brengen. Het doel: het vasthouden en geleidelijk loslaten van water bij hevige regenval. Ook mag de Regge op bepaalde plekken (gecontroleerd) buiten de oevers treden. En door haar bochten, vormt de rivier voortaan weer zelf het landschap; buitenbochten worden steiler (afkalven) , binnenbochten licht glooiend (aanzanden).

Herstel van het Beekdal

Sinds 2017 zijn de gronden bij Notter Zuna in beheer van Landschap Overijssel. Het doel is hier om het ecosysteem en de hydrologische situatie van het beekdal te herstellen. Maatregelen die we nemen zijn het ondieper maken van sloten, het verwijderen van duikers en we proberen het water langer vast te houden. Ook maken we de oevers minder steil. Allerlei plantensoorten die het door verdroging moeilijk hebben, ook 'gewone' soorten als de pinksterbloem, doen het goed op flauwere oevers. Daarnaast worden oude essen hersteld en werken we aan steilranden voor de meidoorn, sleedoorn en hondsroos. Op dit moment is de Midden Regge bij Notter Zuna nog een zanderige vlakte. Maar we hopen binnenkort de eerste tekenen van ecologisch herstel te zien!

Hoe meer insecten, hoe meer vogels

Jacob van de Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel, heeft een speciaal inheems kruidenmengsel voor het gebied rond de Regge samengesteld met o.a. fluitekruid, pinksterbloem en kamille, aangevuld met soorten die bij een rivier horen zoals tripmadam, grote tijm en steenanjer. Van de grote variatie in kruiden profiteren veel insecten. En hoe meer insecten, hoe meer vogels. Dat kunnen gewone vogels zijn, zoals lijsters en mezen, maar zeker ook zeldzamere soorten zoals de wielewaal en grauwe klauwier. Ook de koninginnepage, het icarusblauwtje en andere vlindersoorten profiteren van de kruidenmengsels. Voor de begrazing van de kruidenrijke oevers worden koeien en pony’s ingezet.

Midden Regge, bij Zuna
Midden Regge, bij Zuna  Foto Gonny Sleurink
Regge bij Rijssen, recreatie
Recreatie aan de Regge  Foto Gonny Sleurink
Stuw Notter, Regge
Stuw Notter, Regge  Foto Gonny Sleurink
Icarusblauwtje Jacob van der Weele
Icarusblauwtje  Foto Jacob van der Weele
Korenbloem, Reestdal

Kruidige kernen dankzij jouw steun!

In het najaar van 2020 deed Landschap Overijssel de oproep om te helpen bij de aanleg van kruidige kernen in het Reggedal. De respons was enorm. Met maar liefst 627 giften is ruim € 35.000 opgehaald. Daarbij kwam de gift van IJsfabriek Ben & Jerry’s in samenwerking met de Gemeente Hellendoorn. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen willen investeren in hun natuurlijk leefomgeving en de biodiversiteit,” zegt terreinbeheerder Evert Dijk trots. Door het kruidenrijk zadenmengsel wordt het Reggedal ruiger en dat is goed voor de soortenrijkdom. De kruiden, grassen en bloemen trekken veel insecten, vogels en andere dieren aan, zoals het icarusblauwtje en de wielewaal die profiteren van de natuurlijker omstandigheden.