Op 10 mei tekenden gedeputeerde Gert Harm Ten Bolscher en drie Sallandse boerenbedrijven een gezamenlijke intentieverklaring waarmee het beheer van de herstelde slenk net buiten het Boetelerveld de komende jaren wordt geregeld. Landschap Overijssel is zeer enthousiast over het initiatief.

Directeur Michael Sijbom: ‘Zeggen dat landbouw en natuur goed samen kunnen gaan, is één ding. Maar het echt doen, gebeurt nog weinig. Landschap Overijssel is groot voorstander van samenwerken. Het begint bij de bereidheid om je in elkaars belangen te verdiepen en de dingen die je samen ontdekt constructief op te pakken. Die houding proeven we hier. Natuurlijk zullen er hobbels zijn, maar die gaan we oplossen, daar heb ik alle vertrouwen in. Op plekken waar het kán, is samenwerken de toekomst.’

Terreinbeheerder Jeroen Buunen: ‘Het Boetelerveld is één van de vierentwintig Natura 2000-gebieden in Overijssel. Deze gebieden vervullen een sleutelrol in het tegengaan van een nóg grotere achteruitgang van de biodiversiteit. Ze staan vol bijzondere, en tegelijkertijd kwetsbare natuur. De afgelopen jaren is er binnen en buiten het Boetelerveld grootschalig ingegrepen. Het slenkgebied waar we het nu over hebben, is één van de maatregelen die genomen is om de natuur te beschermen en te versterken. De slenkstructuur zorgt ervoor dat het Boetelerveld voedselarm grondwater krijgt. Dit is cruciaal voor het voortbestaan van allerlei planten en dieren in het gebied. Het is van belang dat de toevoer goed is én blijft.'

'Ik ben heel positief dat het beheer van de slenk en de omliggende gronden door boeren uit de directe omgeving worden verzorgd. Ze gaan ook actief uitmijnen (overtollig fosfaat uit de bodem halen door mineralen toe te voegen) waardoor de natuurkwaliteit alleen nog maar zal toenemen. Ik help graag met raad en daad waar ik kan. En hoe mooi zou het zijn als we op termijn ook ín het Boetelerveld samen aan de slag zouden kunnen. Daar heb ik ook nog wel wat te maaien!’