Na een rustige winter en een lente met volop wilde kievitsbloemen, gaat Landschap Overijssel vanaf 15 juni 2022 verder met natuurherstel in Buitenlanden Langenholte. Eerst in de Spiekpolder en vervolgens in de Kranenkolk. De werkzaamheden worden net als vorig jaar uitgevoerd door de aannemingsbedrijf Netjes BV.

Vooral graafwerk

Het natuurherstel bestaat opnieuw vooral uit zorgvuldig graafwerk. Zo verbeteren we de waterhuishouding in het gebied; het overstromingswater van de rivier kan beter het gebied in- en uitstromen. In de Spiekpolder worden twee slenken, geulen, uitgegraven. In de Kranenkolk legt Netjes één slenk aan. Langs de slenken leggen we ook weer natuurvriendelijke oevers aan, zodat het een goed leefgebied wordt voor de kwabaal, zeelt, bittervoorn en grote modderkruiper. En in dit nattere en meer natuurlijke gebied is het goed toeven voor vogelsoorten als de zwarte stern, roerdomp en grote karekiet.

De werkzaamheden beginnen rond 15 juni en duren naar verwachting tot midden oktober. Netjes begint met de voorbereidingen in de Spiekpolder: opruimen, schoonmaken van sloten en maaien. Daarna worden de rijplaten in het gebied gelegd om de natuur zo goed mogelijk te beschermen. Het daadwerkelijk graafwerk start vanaf begin juli. Vanaf 19 augustus, na de bouwvak, gaat het werk dan verder in de Kranenkolk. Alle afgegraven grond wordt afgevoerd door het gebied of via het water, en niet over de weg om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Op de afbeeldingen hieronder kunt u goed zien waar de slenken komen te liggen.