Nieuws

Als er één schaapskudde over de dam is volgen er meer

kudde, Willem Heijdeman
Schaapskudde Lemelerberg  Foto Willem Heijdeman
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Het Dinamo fonds draagt nog € 50.000 bij aan het welzijn van 3.600 heideschapen van tien schaapskuddes uit de provincies Fryslân, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. De zeldzame heideschapen begrazen 7.000 ha aan natuur -en heidegebieden en bestrijden hiermee de stikstofschade en versterken zo de biodiversiteit.

Elke kudde ontvangt 5.000 euro die als vergoeding kan worden ingezet voor het welzijn van de schapen zoals de kosten voor; inentingen, dierenarts, voer of wolfwerende afrastering. Eerder in 2022 kregen vijftien andere schaapskuddes al een ondersteuning van 92.000 euro van het fonds.

Schaapskuddes als genenpool en fokcentra
Naast hun belangrijke rol als natuurgrazers fungeren vier van de tien gesteunde schaapskuddes ook als erkend fokcentrum voor het behoud van de zeldzame heideschapenrassen in Nederland zoals; de Holtinger Schaapskudde (fokcentrum Drents heideschaap), Schaapskudde Hijkerveld van het Drentse Landschap (fokcentrum Schoonebeeker heideschaap), Schaapskudde Lemelerberg van Landschap Overijssel (fokcentrum Veluws heideschaap) en Schaapskudde Bemelerberg van het Limburgs Landschap (fokcentrum Mergellandschapen). De populaties van de Drentse -en Schoonebeeker heideschapen staan geregistreerd als kwetsbaar, die van het Veluws heideschaap en het Mergellandschaap als bedreigd. Dit benadrukt de zorg en de steun die nodig is voor het in stand houden van de heideschapenrassen in Nederland.

Zes Drentse schaapskuddes
De heiderijke provincie Drenthe is koploper met zes gesteunde schaapskuddes die nu over de spreekwoordelijke dam komen voor een bijdrage; de Holtinger schaapskudde (Havelte), Schaapskudde Het Stoomdal (Drentsche Aa te Schipborg /Annen), Schaapskudde Achtér 't Zaand (Dwingelo, Natuurmonumenten), Stichting Schaapskooi Balloërveld, Balloe en Schaapskudde Hijkerveld en Schaapskudde Dolsummerveld (beide twee kuddes van het Drentse Landschap).

“De bijdrage is voor ons een hoognodige aanvulling op de aanschafkosten van het wolfwerende hekwerk. We zijn blij dat we het bedrag als tegemoetkoming in de kosten van het tekort kunnen gebruiken”
Marrie Pruntel, penningmeester Stichting Holtinger Schaapskudde

Bijzonder is dat deze keer ook zeven aanvragen zijn gesteund van de grotere zelfstandige landschap -en natuurbeheerstichtingen/verenigingen die ook een schaapskudde in eigendom hebben zoals; It Fryske Gea, het Drentse Landschap, Landschap Overijssel, Geldersch Landschap & Kasteelen, het Limburgs Landschap en Natuurmonumenten.

Schaapskudde met Drentse Heideschapen in Allardsoog
Schaapskudde met Drentse Heideschapen in Allardsoog   Foto It Fryske Gea
De 600 Drentse Heideschapen Holtinger Schaapskudde Havelte
De 600 Drentse Heideschapen Holtinger Schaapskudde Havelte  Foto Holtinger Schaapskudde

Steun voor zeker 25 schaapskuddes
Met deze bijdrage heeft het Dinamo Fonds in 2022 totaal 25 schaapskuddes gesteund van stichtingen en verenigingen met 142.000 euro. Hiermee is het welzijn van 7.600 zeldzame heideschapen gesteund, die 21.000 ha aan natuurgebieden in de provincies Fryslân, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg begrazen.

“In 2023 zal het Dinamo Fonds wederom de schaapskuddes steunen in de kosten voor het welzijn van de zeldzame heideschapen, waarbij ook naar het specifieke ecologisch beheer van de kuddes zal worden gekeken,” aldus Henk Atze Dijkstra, directeur van het Dinamo Fonds.

Het Dinamo Fonds steunt daarnaast ook wederom projecten en initiatieven die als doel hebben om schapenwol te hergebruiken en machinaal te verwerken tot volwaardig natuurproduct.

logo Dinamofonds - bewerkt KT-01-01

Over het Dinamo Fonds

Het Dinamo Fonds maakt zich sterk voor het behoud van onze leefomgeving met dieren, natuur en monumenten. In de afgelopen 30 jaar heeft het Dinamo Fonds door schenkingen, rendement en nalatenschappen een solide vermogen opgebouwd waardoor er jaarlijks één miljoen euro beschikbaar is. Hiermee kunnen diverse projecten en initiatieven gesteund worden die een duurzame uitwerking hebben op het gebied van dieren, de natuur en het monumentale erfgoed in ons cultuurlandschap. In het bijzonder zet het fonds zich daadkrachtig in voor het herstel van de biodiversiteit van onze leefomgeving.

Steun natuur en landschap in Overijssel!

Dit kan al vanaf € 2,00 per maand!

Meld je aan