Landschap Overijssel heeft mede dankzij het Prins Bernard Cultuurfonds 11 hectare uiterwaarden bij de Vecht (gemeente Zwolle/gemeente Dalfsen) aangekocht. Het aangekochte gebied sluit aan bij ons bestaande eigendom langs de Vecht en biedt veel mogelijkheden voor verdere versterking van de natuurwaarden. Dit zit met name op de doorontwikkeling van zeldzame natuurtypen als stroomdalgraslanden en hardhoutooibos. Verder kunnen zich natuurrijke oevers met waterriet, onderwatervegetatie en soortenrijk en kruidenrijk grasland met specifieke vegetatie zoals de steenanjer, rivierkruiskruid en tripmadam ontwikkelen. Bestaande waarden (zoals de aanwezigheid van de bever) blijven natuurlijk behouden. De aankoop past in de langetermijnstrategie van Landschap Overijssel omdat de Vecht een belangrijk systeem is voor de versterking van de natuurwaarden, verbetering van de waterhuishouding en de klimaatopgave (waterveiligheid).

Verduurzaming bedrijfsvoering
Het perceel aan de Vecht bij Zwolle is aangekocht van een agrarisch bedrijf. Dit bedrijf is, samen met twee andere bedrijven, druk bezig met verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Onderdeel van de koopovereenkomst is dan ook dat zij de komende jaren circa 15 hectare extra grond van Landschap Overijssel pachten die recentelijk is vrijgekomen. Daarnaast ondersteunt Landschap Overijssel bij het verkrijgen van aanvullende subsidies voor technische innovatie op het bedrijf. Met de extra grond en de technische innovatie werken zij aan verduurzaming van de melkveehouderij en vermindering van de stikstofuitstoot. Zij hebben hiermee geen derogatie meer nodig.

Het gaat dus, naast grondaankoop ten behoeve van natuurontwikkeling, ook om duurzaamheid en samenwerking tussen Landschap Overijssel en agrariërs. Een win-win situatie!