Twente

Boven Regge (Enter)

Enterse Zomp
Enterse Zomp  Foto Gonny Sleurink
52.31882469773407, 6.576313683730191

De Regge ontspringt bij Diepenheim om zo’n 60 kilometer verder uit te monden in de Vecht bij Ommen. Een gebied dat de afgelopen 20 jaar robuuster is geworden dankzij het Reggeherstelproject. Via kruidenrijke kernen willen we het gebied verder versterken. Op deze pagina zoomen we verder in op de Regge bij Enter, ook wel de 'Boven Regge' genoemd.

Ook op deze plek is de natuurlijke loop van de rivier teruggebracht in het landschap. De nieuwe natuur die hierdoor is ontstaan, is nog super jong en stamt uit 2019. Het herstel van de natuur doen we in dit gebied samen met andere beheerders, zoals de biologische boerderij Het Exoo, melkveehouderij de Paswever en Harry's Farm. Zo kunnen we kennis, ervaring en beheer- en toezichttaken delen. Bovendien probeert Stichting Enters Reggedal zoveel mogelijk omwonenden te betrekken bij alle ontwikkelingen.

Vochtig hooiland

Het doel is om langs de Boven Regge vochtige hooilanden te ontwikkelen, maar dat is niet eenvoudig. Soorten zoals de dotterbloem doen het goed op kwel en kwel ontstaat vooral bij een brede watergang. Doordat de Regge bij Enter relatief smal is, ontstaat hier minder dynamiek. Toch zien we ook hier mooie ontwikkelingen.

Natuurlijke loop

De natuurlijke loop van de Regge is ook in het gebied rond Enter teruggebracht. Doel daarvan is het vasthouden en geleidelijk loslaten van water bij hevige regenval. Ook mag de Regge op bepaalde plekken (gecontroleerd) buiten de oevers treden. Door haar bochten, vormt de rivier voortaan weer zelf het landschap; buitenbochten worden steiler, binnenbochten licht glooiend.

Midden Regge, bij Zuna
Midden Regge, bij Zuna  Foto Gonny Sleurink
Regge, recreatie
Regge, Zuna  Foto Gonny Sleurink
Regge bij Rijssen, recreatie
Recreatie aan de Regge  Foto Gonny Sleurink

Hoe meer insecten, hoe meer vogels

Jacob van de Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel, heeft een speciaal inheems kruidenmengsel voor het gebied rond de Regge samengesteld met o.a. fluitekruid, pinksterbloem en kamille, aangevuld met soorten die bij een rivier horen zoals tripmadam, grote tijm en steenanjer. Van de grote variatie in kruiden profiteren veel insecten. En hoe meer insecten, hoe meer vogels. Dat kunnen gewone vogels zijn, zoals lijsters en mezen, maar zeker ook zeldzamere soorten zoals de wielewaal en grauwe klauwier. Ook de koninginnepage, het icarusblauwtje en andere vlindersoorten profiteren van de kruidenmengsels. Voor de begrazing van de kruidenrijke oevers worden koeien en pony’s ingezet.

Korenbloem, Reestdal

Kruidige kernen dankzij jouw steun

In het najaar van 2020 deed Landschap Overijssel de oproep om te helpen bij de aanleg van kruidige kernen in het Reggedal. De respons was enorm. Met maar liefst 627 giften is ruim € 35.000 opgehaald. Daarbij kwam de gift van IJsfabriek Ben & Jerry’s in samenwerking met de Gemeente Hellendoorn. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen willen investeren in hun natuurlijk leefomgeving en de biodiversiteit,” zegt terreinbeheerder Evert Dijk trots. Door het kruidenrijk zadenmengsel wordt het Reggedal ruiger en dat is goed voor de soortenrijkdom.

boompje planten ivn

Inzet van vrijwilligers

Ook door vrijwilligers wordt hard gewerkt om het landschap rond de Boven Regge te versterken. Zo knot IVN Diepenheim jaarlijks een grote serie wilgen. Ook worden meidoornhagen gesnoeid en vindt onderhoud plaats aan de vlindertuin langs de Regge, die zo'n 10 jaar geleden door Gerrit Meutstege (RIP) is aangelegd. Vind je het leuk om mee te helpen? Meld je dan aan via onderstaande link. Wij verwijzen je snel door naar IVN Diepenheim.