Voor mij was 2021 mijn eerste volle jaar als nieuwe directeur. Het was een jaar vol verwondering. In eerste instantie over de slechte toestand van de natuur en het landschap in onze provincie. Wat hebben we er als samenleving toch een ‘zootje’ van gemaakt de afgelopen tientallen jaren. Als buitenstaander had ik niet verwacht dat die effecten van ons gedrag zo zichtbaar zijn. Verwondering, maar dan positief, over de inzet van alle organisaties en individuen die willen werken aan een biodiverser Overijsel.

Samen aan de slag!

Die energie in de samenleving geeft hoop en zal als inspiratie moeten dienen voor de grote groep mensen en bedrijven die, weliswaar van natuur houden, maar nog weinig aan behoud doen. Samen aan de slag! Als Stichting Landschap Overijssel willen we de voorhoede vormen van een brede volksbeweging die Overijssel weer groener, mooier en gezonder maakt.

Resultaten 2021

In ons publieksjaarverslag en de officiële jaarrekening 2021 lees je wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om ons mooie Overijsselse landschap te beschermen. Ik wens dat we met elkaar de beweging erin houden en onze best blijven doen om de natuur en het landschap in Overijssel te beschermen, voor nu en voor de toekomst! Het landschap heeft ons nodig!

Michael Sijbom
Directeur Landschap Overijssel