Dieren

Grutto

Grutto
Grutto  Foto Annie Keizer
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Het gaat niet goed met de vogels van het boerenland. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Sommige soorten, zoals zomertaling en kemphaan zijn zelfs al verdwenen. Andere soorten zoals de kievit en grutto zien we nog wel, maar nemen ook in aantallen af. De grutto vind je op erven en graslanden van boerenbedrijven waar voldoende ruimte is voor natuur. Het meest ideaal zijn vochtige, kruidenrijke graslanden met een goed bodemleven en volop insecten aan de oppervlakte.

Herkennnig

De grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland. Je kerkent hem aan z'n grote, slanke postuur; een steltloper met lange poten (37-42 cm, spanwijdte 63-74 cm). Rechte snavel. In vlucht zie je zijn brede, witte vleugelstreep, witte staartbasis met zwarte eindband en uitstekende poten. Zijn roep is luid en helder 'gruttooo, gruttooo', waarbij de eerste lettergreep in toonhoogte stijgt en de tweede weer daalt (bron: Vogelbescherming Nederland). Meer informatie over de grutto, vind je op: www.vogelbescherming.nl

Grutto
Grutto  Foto Han Bouwmeester
Grutto
Grutto  Foto Jacob van der Weele
Grutto
Grutto  Foto Annie Keizer

Bescherming

Om de grutto en andere weidevogelsoorten in ons landschap te behouden, moeten we ze goed beschermen. Landschap Overijssel coördineert de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Dit doen we door contact en kennis overdracht tussen de groepen te stimuleren, ze te voorzien van de nodige materialen, projecten uit te rollen en nieuwe vrijwilligers op te leiden. Elk voorjaar gaan weer veel vrijwillige beschermers het veld in om weidevogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat doen ze altijd in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge weidevogels tijdens de werkzaamheden op het land. Een goede samenwerking met de boeren is één van de grootste succesfactoren. Wil jij aan de slag als boerenlandvogelvrijwilliger? Neem dan contact op met onze coördinator: Marja van Harten

Schakel marketing cookies in om deze content te tonen

Voor video's maken we o.a. gebruik van YouTube. YouTube plaatst cookies voor het weergeven van relevante video's.

Cookie-instellingen