Geniet jij ook zo van de natuur van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug? En heb jij een bijdrage nodig om jouw project mogelijk te maken? Projecten die gaan over het versterken van de natuur, de cultuur of de beleving van het Nationaal Park komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van maximaal 50% van de Stichting Sámen.

Najaarsronde projecten 2022
Iedereen kan een project, activiteit of idee indienen vóór 30 november 2022, als het project voldoet aan een aantal criteria (beschreven in het ‘Toetsingskader’). Ook een eenmalige activiteit komt in aanmerking. Projecten moeten de instemming hebben van de grondeigenaar als het een inrichting- of beheerproject betreft. Voor toekenning van de bijdrage aan jouw project hoef je nog niet de gehele financiering rond te hebben. Dat moet wel het geval zijn als de uitvoering start.

Indienen projecten
Wil je een aanvraag doen? Stuur je project uiterlijk 30 november 2022 aan samensfn@outlook.com.
Om je te helpen bij de aanvraag heeft de Stichting een format projectplan opgesteld. Het format projectplan en het toetsingskader kun je opvragen via bovenstaand e-mailadres.

Wil je meer weten over deze regeling?