Terug 28 km

OHP 3: Nijverdal - Ommen

De wandeling is onderdeel van het Overijssels Havezatenpad en voert van station Nijverdal langs de Regge en via enkele mooie landgoederen naar station Ommen. Het hele pad loopt van Oldenzaal naar Steenwijk (270 km) en is te lopen met behulp van de wandelgids van het Nivon (2e druk, 2019).

Beginpunt is station Nijverdal of station Ommen, beide met parkeergelegenheid. De route is rood-wit gemarkeerd en is in twee richtingen te lopen.

Het terrein is goed toegankelijk. Enkele delen zijn verhard, maar het grootste deel is onverhard. Een groot gedeelte loopt langs de rivier de Regge.

 • parkeerplaats

  Station Nijverdal

 • startpunt

  Nijverdal station

  Nijverdalstation
 • 1
  Bezienswaardigheid

  Textielfabriek

  Textielfabriek

  De in 1836 door Thomas Ainsworth opgerichte fabriek werd in 1851 gekocht door de gebroeders Salomonson. Ze lieten de oude fabriek slopen en een geheel nieuwe fabriek bouwen naar Engels model. De fabriek is nog steeds in werking.

  De oudste gebouwen staan onder de hoge schoorsteenpijp (met de letters Kon Stoom Bleek).

 • wandelknooppunt

  -

 • horeca

  Bowlingboerderij

 • instructie

  Gagelmansveentje (Z)

  Vanaf Nijverdal: aIs het veentje erg modderig is, hier rechtdoor en linksaf zandpad op. Vanaf Ommen: rechtdoor Duivecatelaan op.

 • wandelknooppunt

  F61

 • instructie

  Gagelmansveentje (N)

  Vanaf Nijverdal: rechtsaf bospad omhoog. Vanaf Ommen: als het Gagelmansveentje erg modderig is, dan hier linksaf bospad volgen.

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Duivecate

  Landgoed

  Oud landgoed, lange tijd bewoond door het Deventer geslacht Van Duren. Het is echter nooit een havezate geweest. De laatste Van Duren, de vrekkige Sophia, werd in 1863 op mysterieuze wijze vermoord. Het huis brandde in 1931 af.

 • wandelknooppunt

  F62

 • wandelknooppunt

  F63

 • horeca

  De Wilgenwaerd

  Indoor & outdoor activiteiten,

 • wandelknooppunt

  F39

 • wandelknooppunt

  F65

 • wandelknooppunt

  F66

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Oude meanders

  Waterschap Regge en Dinkel

  Fraaie oude meanders, die de huidige Regge kruisen. Het waterschap Vechtstromen (voorheen Regge en Dinkel) heeft ze in de loop van 2016 in ere hersteld.

 • wandelknooppunt

  F69

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Stuw

  Overwater

  Al in 1300 lag op deze plaats een houten 'schutstal' om de waterstand van de Regge te regelen. In 1981 werd een nieuwe stuw gebouwd, die in 1995 werd uitgebreid met een vistrap. In 2002 kwam er ook een overtoom met sleepmechaniek, om de Enterse zomp over de dam te 'slepen'.

 • wandelknooppunt

  G18

 • wandelknooppunt

  F36

 • wandelknooppunt

  F37

 • parkeerplaats

  Schuilenburg

 • wandelknooppunt

  F38

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Schuilenburg

  Gerestaureerde restanten

  Gerestaureerde restanten van de ooit belangrijke havezate, voor het eerst genoemd in 1125. Het huis werd rond 1775 afgebroken, de watermolen werd kort na 1800 buiten werking gesteld. De slotgracht is in 1998 weer uitgegraven. Rondom ligt een mooi, bosrijk landgoed.

  Het voormalige 'bouwhuis' en de monumentale wagenschuur van Schuilenburg zijn nu in gebruik als ‘Sagenschuur’. In de schuur kan men onder meer eten, terwijl sagenvertellers over de rijke geschiedenis van Schuilenburg verhalen.

 • horeca

  Schuilenburg

 • wandelknooppunt

  F33

 • wandelknooppunt

  F34

 • 6
  Bezienswaardigheid

  Marsdijk

  Marsdijk en uiterwaarden

  Achter de oude Marsdijk ligt een brede uiterwaard met diverse oude meanders van de Regge. In de winter stroomde dit gebied meestal geheel onder.

 • wandelknooppunt

  A83

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Rhaanderesch

  Rhaander Esch

  Deze fraaie es ligt op de flanken van de Mekkelink, een opmerkelijke opduiking van zo'n 20 m hoog. De Mekkelink is een klein stuwwalletje.

 • wandelknooppunt

  A82

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Rhaan

  Rhaan

  Dit buurtschap is genoemd naar de vroegere havezate Rha of Rhaan, waarvan de naam teruggaat tot 1382. Het huis werd in 1841 gesloopt. Er zijn geen sporen van overgebleven.

 • wandelknooppunt

  A86

 • wandelknooppunt

  A87

 • 9
  Bezienswaardigheid

  Hankate

  Vistrap

  De Regge wordt bij de stuw van Hankate via een duiker onder het hoger liggende Overijssels Kanaal geleid. Bij het aanleggen van de vistrap is een deel van het kanaal verdwenen.

  Het water van het kanaal wordt nu via een duiker onder de vistrap geleid. Meer uitleg op het informatiepaneel van Waterschap Regge en Dinkel. Het Overijssels Kanaal, dat Zwolle en Deventer verbond met Twente, werd in 1855 geopend en in 1964 voor de scheepvaart gesloten.

 • parkeerplaats

  Hankate

 • wandelknooppunt

  A86

 • 10
  Bezienswaardigheid

  Buurtschap Egede

  Havezate Egede

  Buurtschap genoemd naar voormalige havezate Egede, die zijn oorsprong had in 1382. Er zijn nog enkele bescheiden restanten zichtbaar op een boerenerf.

 • wandelknooppunt

  A99

 • wandelknooppunt

  A91

 • wandelknooppunt

  A90

 • 11
  Bezienswaardigheid

  Velderberg

  Natuurgebied Velderberg

  In natuurgebied Velderberg is Waterschap Regge en Dinkel in 2005 begonnen met het herstel van oude rivierbeddingen van de Regge. Op een topografische kaart is aan de loop van de oude gemeentegrenzen goed te zien hoe bochtig de Regge vroeger was. De oude situatie is zo veel mogelijk teruggebracht.

 • wandelknooppunt

  A89

 • wandelknooppunt

  P73

 • 12
  Bezienswaardigheid

  Archemer Stuw

  Archemer Stuw

  De Archemer stuw met vistrappen ligt bij de monding van de Linderbeek. De vistrap was in 1989 de eerste die Waterschap Regge en Dinkel in de Regge realiseerde. De aanleg van vistrappen werd pas zinvol door de sterk verbeterde waterkwaliteit in de jaren tachtig.

 • wandelknooppunt

  A60

 • instructie

  Naar ijsboerderij (Z)

  Vanuit Nijverdal: hier rechtsaf voor alternatieve route langs boerderij Meulenhorst. Vanuit Ommen: linksaf de route langs de Regge vervolgen.

 • horeca

  IJsboerderij

  IJsboerderij Meulenhorst. Agrotoerisme op monumentale boerderij. Het biologisch melkveebedrijf heeft een eigen ijsmakerij.

  website
 • instructie

  Naar ijsboerderij (N)

  Vanuit Nijverdal: hier rechtdoor (einde alternatieve route). Vanuit Ommen: hier rechtdoor voor alternatieve route langs ijsboerderij Meulenhorst.

 • wandelknooppunt

  N39

 • wandelknooppunt

  N30

 • 13
  Bezienswaardigheid

  Kasteel Eerde

  Kasteel Eerde

  Deze havezate werd al in de 14e eeuw genoemd. Het huidige huis is van 1715. Het fraaie landgoed van Natuurmonumenten heeft baroktuinen en in de wijdere omgeving een lieflijke afwisseling van akkers, weiden en bosjes op de glooiende Eerder Esch.

 • wandelknooppunt

  N37

 • wandelknooppunt

  N27

 • wandelknooppunt

  N24

 • instructie

  Samenloop met Pieterpad

  Tussen de Steile Oever en de Lemelerweg volgt het eveneens wit-rood gemarkeerde Pieterpad hetzelfde traject.

 • wandelknooppunt

  N25

 • wandelknooppunt

  N26

 • instructie

  Samenloop met Pieterpad

  Tussen de Steile Oever en de Lemelerweg volgt het eveneens wit-rood gemarkeerde Pieterpad hetzelfde traject.

 • horeca

  Nieuwe Brug

 • wandelknooppunt

  P11

 • 14
  Bezienswaardigheid

  Besthmenermolen

  Rietgedekte beltkorenmolen

  Deze rietgedekte beltkorenmolen uit 1862 herbergt een natuurinformatiecentrum. De molen was in bedrijf tot 1950 en werd uitwendig gerestaureerd in 1995. Naast de molen is een expositieruimte met informatie over de gebieden het Laer, de Lemeler- en Archemerberg en boswachterij Ommen.

 • wandelknooppunt

  N11

 • wandelknooppunt

  N12

 • wandelknooppunt

  M66

 • wandelknooppunt

  M65

 • wandelknooppunt

  M64

 • wandelknooppunt

  M62

 • instructie

  Samenl. Maarten van Rossumpad

  Tussen de Reggemarsdijk en Het Laer volgt het eveneens wit-rood gemarkeerde Maarten van Rossumpad hetzelfde traject.

 • wandelknooppunt

  M57

 • 15
  Bezienswaardigheid

  Het Laer

  Havezate Het Laer

  Havezate Het Laer dateert uit de 13e eeuw. Het huidige 17e-eeuwse huis behoorde net als kasteel Eerde aan de adellijke familie Van Pallandt, maar werd al in 1932 overgenomen door de gemeente Ommen. Het huis heeft nu een representatieve functie. Het park en het bos zijn vrij toegankelijk.

  Tussen het huis en station Ommen ligt de ijskelder van het huis, die wordt bevolkt door een kolonie vleermuizen.

 • instructie

  Samenl. Maarten van Rossumpad

  Tussen de Reggemarsdijk en Het Laer volgt het eveneens wit-rood gemarkeerde Maarten van Rossumpad hetzelfde traject.

 • wandelknooppunt

  M56

 • wandelknooppunt

  M63

 • parkeerplaats

  Parkeerplaats station Ommen

 • horeca

  De Remise

  Restaurant in het stationsgebouw van Ommen.

 • eindpunt

  Ommen station

De route is gemaakt door de vrijwilligers van het Overijssels Havezatenpad van het Nivon.

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.