Terug 7 km

Haaksbergen Twistpad aan grens

In het meest zuidelijke deel van Haaksbergen ligt Haaksbergerveen, ook wel Armenveen genoemd; een gebied met hoogveen waar water- en moerasvogels, slangen, libellen en veel andere dieren zich thuis voelen. Het gebruik van veen leverde vroeger veel twisten op voor buurtbewoners; een twistpad dus!

1e Startpunt 1 Parkeerplaats aan de Niekerkerweg, tegenover 7481TZ 2 Haaksbergen. 2e Startpunt nr. 11 Parkeerplaats circa 400 m na woonhuis Wennewickweg 7481ST 8 Haaksbergen (Als je vanuit Enschede komt) Hier kun je ook starten vanaf POI 11.

De route is alleen geschikt voor wandelaars en te volgen via wandelknooppunten & instructiepunten, de route-app of met een uitgeprinte versie.

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Niekerkerweg

  Haaksbergerveen

  Het veen bij de parkeerplaats wordt ook wel Armenveen genoemd. Dat is omdat hier maar weinig turf in de grond zat.

  Verdeling van de Marke 1842

  Dat voor den openbaren verkoop van het veen twee hoeken veen door de commissie zal worden afgezonderd en wel één voor het R.C. armbestuur en het andere voor het Hervormde armbestuur en hetwelk daarna aan diens..

  .. besturen met de ondergrond gratis zal worden afgestaan, om daarop de minvermogende en die welke geen aanspraak op den aankoop hebben voor zoverre woonachtig in de marke Haaksbergen, onder hun toezicht voor eigen nooddruft te doen turven.

 • instructie

  LA Niekerkerweg

  Hier links af Niekerkerweg

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Jurisdictiepad

  Jurisdictiepad

  Jurisdictiepad, zo genoemd omdat hier de Jurisdictiepaal staat die de grens aangeeft tussen Duitsland, Gelderland en Overijssel.

  Verdragen

  Voorts het jaartal 1766 vanwege het tot stand komen van het verdrag over de grensscheidingen tussen Munster en Gelderland op 22 oktober 1765 en de uitvoering van de bepalingen van dit verdrag in 1766 en Overijssel met het jaartal 1773.

  Jurisdictiebord

  Jurisdictiebord met gegevens over het plaatsen ven de Jurisdictiepaal.

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Het Twist en Krakeelveld

  Het Twist en Krakeelveld

  Het Twist- Krakeelveld is een terrein langs de grens van Overijssel, Gelderland en Duitsland. De twisten of problemen ging hoofdzakelijk over wie hier plaggen mochten steken en turven.

  Krakeel

  Bewoners van Haaksbergen en Rekken raakten hierover verschillende keren slaags met elkaar. In de buurt ligt een boerderij met de toepasselijke naam "Krakeel". Meer hierover is te vinden bij de Historische Kring Haaksbergen.

 • instructie

  LA voor bord Eibergen

  Links af voor bord provincie Gelderland

 • wandelknooppunt

  Y65

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Rijksgrenssteen 832

  Jurisdictiepaal 832

  Jurisdictiepaal (ook genoemd Rijksgrenssteen 832) op de grens van Duitsland, Gelderland en Overijssel. Het is een grote stenen paal, gemaakt van Bentheimer zandsteen. In de paal staan drie wapens gegraveerd, te weten de wapens van de beide provincies en van Munster.

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Schuilkerk in Pruissen

  Nieuwe Kerk

  Op deze plek stond vroeger een schuilkerk ongeveer 200 m over de grens waar gevangenen werden uitgewisseld tussen Overijssel en Munster. Ook werden hier in het geheim diensten gehouden voor de Rooms Katholieken.

  Boete op uitoefening geloof.

  Dit was in de tijd dat Roomschgezinden geen diensten mochten houden. Deed je dat toch, dan riskeerde je zware boetes. Slechts in het geheim konden ze hun godsdienst uitoefenen. Hier bij het Niekerk in het veen was zo'n schuilkerkje op Duits grondgebied.

 • instructie

  RD bij brug .

  Recht door bij brug, verder pad vervolgen langs sloot.

 • wandelknooppunt

  Y68

 • 6
  Bezienswaardigheid

  Grenspaal 832A

  Landsgrens

  Een grenspaal is een paal die de grens van een gebied (land, provincie, gemeente of eigendom) aangeeft. Dit gebeurt ook door middel van stenen, men spreekt dan van een grenssteen. Waar we hier lopen zijn grensstenen die de grens tussen Nederland en Duitsland aangeven.

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Grenspaal 832B

  Grenspaal 832B

  Ook hier een steen die de grens aangeeft tussen Nederland en Duitsland.

 • wandelknooppunt

  Z60

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Grenspaal 832C

  Grenspaal 832C

  De grenspaal staat 4 m in het water bij Lionspaal 4, zie ook de link.

  info grensstenen

  Riethaag

  Hier loop je hier door een mooie haag van riet. Hier hoor het geluid van ganzen en verder kun je hier adders tegen komen die bij zonnig weer aan de rand van de paden liggen te zonnen.

 • 9
  Bezienswaardigheid

  Verend veenpad

  Veenpad

  Je moet hier voor de grap even springen. Als je hier loopt krijg je echt het gevoel dat je over water loopt door de verende veenondergrond. Verder liggen hier vennetjes aan dit pad.

 • 10
  Bezienswaardigheid

  Wollegras

  Wollegras

  Wollegras bloeit in het voorjaar en aan de bloeiwijze dankt de plant zijn naam. Alsof er een plukje wol aan de plant hangt.

 • instructie

  RA bij bank

  Hier rechts af bij bank

 • wandelknooppunt

  Y74

 • wandelknooppunt

  Z92

 • instructie

  LA na parkeerplaats

  Hier links af na parkeerplaats aan de Wennewickweg

 • 11
  Bezienswaardigheid

  Rustpunt Wennewickweg

  Grensovergang

  Hier bevindt zich een rustpunt Wennewickweg. Dit was ook de grensovergang met Duitsland. Van hieruit kon je zo de grens overssteken naar het buurland.

  Gebied voor vogels

  Een prachtig hoogveengebied, waar water-en moerasvogels, slangen, libellen, kikkers en andere dieren thuis zijn.

 • 12
  Bezienswaardigheid

  Siberië omgeving Wennewickweg

  Siberië omgeving Wennewickweg

  We zitten hier in een streek tegen de Duitse grens aan dat vroeger een kaal en arm landschap was. Vandaar dat dit gebied de naam Siberië heeft.

 • instructie

  LA voor woning

  Hier links af pad voor woning

 • wandelknooppunt

  Z66

 • 13
  Bezienswaardigheid

  Houten vlonder

  Houten vlonder

  In dit stukje Haaksbergerveen ligt een vlonder van circa 500 meter. Deze vlonder is aangelegd om het pad begaanbaar te houden en niet weg te zakken in het zompige veen. Vroeger werd zo'n pad ook wel 'knuppelpad' genoemd.

  Veenmos een sporenplant

  Veenmos is een sporenplant die tot de oudste landplanten op aarde behoren. De onderkant van de plant sterft steeds af, terwijl de bovenkant blijft doorgroeien. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een dikke laag dood plantmateriaal dat veen wordt genoemd.

  Veenmos

 • instructie

  RA bij bank

  Hier rechts af bij bank

 • wandelknooppunt

  Y73

 • instructie

  LA en na 50 m weer LA Adderpad

  Hier links af en na 50 m weer links. Adderpad volgen

 • wandelknooppunt

  Y70

 • 14
  Bezienswaardigheid

  Adderpad

  Adderpad

  Vermeldingswaard. Hier is dit gebied kan je als het warmer is dan een graad of 15 en de zon schijnt adders aantreffen die hier liggen te zonnen. Adders zijn de enige gifslangen van Nederland. Laat de dieren met rust en bekijk ze vanaf een afstand. Zwart is een mannetje en bruin een vrouwtje.

  Wilde eenden en ganzen

  Bij voedselrijke wateren zijn wilde eenden te vinden zoals bij boerensloten, kanalen, rivieren, vennen. Ze maken hun nest met mos, donsveertjes en kleine takjes op de grond. Geregeld nestelen wilde eenden en ganzen zich ook in tuinen. Ze leven van waterplanten, grassen en kleine waterdiertjes.

 • instructie

  RA bij bank

  Hier rechts af bij bank

 • wandelknooppunt

  Y69

 • instructie

  LA bij paal Z 58

  LA bij routepaal Z 58 en fietspad volgen

 • wandelknooppunt

  Z58

 • instructie

  RA Bospad volgen

  Rechts af Bospad volgen, aan einde rechter pad volgen naar parkeerplaats aan de Niekerkerweg. Eindpunt

 • wandelknooppunt

  Y72

Deze route is gemaakt door Gerard Vaanhold.

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.

Steun natuur en landschap in Overijssel!

Dit kan al vanaf € 2,00 per maand!

Meld je aan