Terug 10 km

Baasdam- Herinckhave

Tubbergen

De gemeente Tubbergen behoorde tot 21 oktober 1811 tot het landgericht Ootmarsum. De gemeente Tubbergen bestaat uit 9 dorpen en 4 buurtschappen. Het dorpsommetje "Baasdam-Herinckhave" is één van de vijf dorpsommetjes rondom het dorp Tubbergen.

Start bij het wandelinformatiebord "Baasdam" aan de Reutummerweg J26 in Tubbergen.

De route loopt over opgestelde paden van particulier eigendom.

 • startpunt

  Landgoed Baasdam

 • wandelknooppunt

  J26

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Landgoed Baasdam

  Landgoed Baasdam

  In het hart van Twente ligt het landgoed Baasdam in een typisch Twents landschap. Het kenmerkt zich door bospercelen, een es omgeven door houtwallen en knoteiken, weilanden en landbouwgrond omringd door loof- en naaldbossen. Op het landgoed staan diverse gebouwen, waaronder een Saksisch erf.

  Van oudsher is er een band tussen de landgoederen Herinckhave en Baasdam. Het bezit van Baasdam wisselt een aantal keren van eigenaar door verkoop, huwelijk en vererving tussen de leden van de families Von Heyden en Von Bönninghausen van de havezate Herinckhave.

 • wandelknooppunt

  J24

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Baasdammer beek

  De Baasdammer Beek en berging.

  Vaak wordt een waterbergingsgebied gecombineerd met natuurontwikkeling. Dit wil zeggen dat landbouwgrond wordt omgevormd tot een gebied voor waterberging en natuur met nieuwe kansen voor bedreigde soorten.

  Het open weidegebied is voor een belangrijk gedeelte ontdaan van de rijke bovenlaag en zacht glooiend ingericht. De vrijkomende schrale grond bevat veel oude zaden die tot ontkieming komen waardoor een afwisselende begroeiing ontstaat. (zie infopaneel ter plaatse van het waterschap Regge en Dinkel).

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Waterbergingsgebied Baasdam

  Waterbergingsgebied Baasdam

  Het waterbergingsgebied Baasdam is 10 hectare groot en verdeeld in verschillende compartimenten. Het mag bij hevige regenval onderlopen. Het ligt in het stroomgebied van de Baasdammerbeek en de Onzoelbeek.

  Waarvan de bronnen liggen ten zuiden van de Nutter Esch, de Vasserheide en Vassergrafveld op bijna 50 meter boven zeeniveau.

 • wandelknooppunt

  J23

 • wandelknooppunt

  J33

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Reutumerveen

  Reutummerveen - Weuste Maten

  Deze natuurgebieden met een oppervlakte van 65 hectare bestaan uit enkele veenmosputten en broekmos. De Weuste is een broekbos uit vroegere tijden. De kern van de Reutumer Weuste is altijd al bebost geweest. De zwarte els overheerst maar ook komen er de zomereik en de berk voor.

  Het is het domein van de vele zangvogels, waaronder de nachtegaal en houtsnip. Broekbos staat onder invloed van basenhoudend kwel- of oppervlaktewater. De grondwaterstand is hoog, daalt weinig onder het bodemoppervlak, bevindt zich ‘s winters en in het voorjaar vaak boven het bodemoppervlak.

 • wandelknooppunt

  J27

 • wandelknooppunt

  J52

 • 5
  Bezienswaardigheid

  De Kroezeboom

  De Kroezeboom

  Je bent onderweg al landkruisen en stenen tegengekomen die de grens aangaven van verschillende markegronden. Hier zie je een eik van zo’n 500 jaar oud die ook dienst deed als grenspost. Daarom heet hij een Kroezeboom, dat verwijst naar ‘kruisboom’ of ‘loakboom’ (‘loak’ is Twents voor grens).

  Kapel

  In de 16e en 17e eeuw stond hier ook een 'hilligen huesken' (veldkapelletje). In die periode hielden katholieken onder deze Kroezeboom hun diensten, nadat ze uit hun eigen kerk verdreven waren door de protestanten. De kapel die je nu ziet, dateert van 1944.

  Energiebanen?

  Nog altijd is de Kroezeboom een plek waar omwonenden bijeenkomsten organiseren. Bijzonder hoe mensen al eeuwenlang samenkomen op dezelfde plek en er verbinding zoeken met het hogere. Zou het zijn omdat op deze plek maar liefst 37 zogenaamde ‘leylijnen’ of energiebanen samenkomen? Wat geloof jij?

 • wandelknooppunt

  J79

 • instructie

  Zicht op Havezathe Herinckhave

  Via dit doorsteekje (oranje lijn in de app) kom je iets dichterbij de Havezathe. Deze route is uit te breiden met een extra ronde om de Havezathe via wandelknooppunt J53

 • 6
  Bezienswaardigheid

  Havezathe Herinckhave

  Havezathe Herinckhave

  Deze havezathe met de erachter liggende watermolen dateert uit de eerste helft van de 18de eeuw. Het huis werd in de loop der tijd enige malen verbouwd en een grote brand in 1959 reduceerde het gebouw praktisch tot een ruïne.

  In de 70-er jaren van de vorige eeuw kreeg het huis na een grondige het huidige aanzien. In het linker bijgebouw is nog de huiskapel aanwezig. Deze diende in de 17de en 18de eeuw als katholieke schuilkerk.

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Watermolen Herinckhave

  De molen

  De watermolen van Herinckhave ligt aan de Herinckhaveweg in Fleringen en onderdeel van het landgoed behorende bij de havezathe Herinckhave. De molen is voor het eerst genoemd in 1521. Het huidige gebouw dateert waarschijnlijk uit 1645 met als kenmerk een onderslagmolen. De molen is een korenmolen.

  Vrijwilligers

  Een team van vrijwillig molenaars draagt er zorg voor dat de molen op gezette tijden draait. Het molenrad heeft een diameter van 4.30 meter, waarop 29 schoepen van 90 cm breed zijn gemonteerd. Het water om de molen te laten draaien wordt aangevoerd vanuit de Fleringer Molenbeek.

  De watermolen is eigendom van de familie Von Bönninghausen.

  Luiwiel

  Een steenkraan wordt in een korenmolen gebruikt voor het optillen, omdraaien en verplaatsen van een molensteen, waarna de steen bijvoorbeeld gebild (gescherpt) kan worden. In de nok van watermolen Herinkhave bevindt zich een uniek luiwiel (foto) waarmee mogelijk dezelfde handelingen verricht werden.

  Deze krachtsinspanning gebeurde letterlijk met man en macht (ook zittend). Dit luiwiel is uniek in Nederland.

  Openstelling: april t/m oktober elke 1e zaterdag van de maand van 13-16 uur; buiten deze tijden op afspraak.

 • wandelknooppunt

  J51

 • wandelknooppunt

  J78

 • wandelknooppunt

  J46

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Steles van Ruckriem

  Styles van Rückriem

  Zeven Styles (2005) en Panorma Rückriem- Ursprung (2014- Arkeweg) op Landgoed Baasdam. Sinds mei 2005 staan langs een zandweg op het Landgoed Baasdam de ‘Zeven stèles’ van de bekende Duitse kunstenaar Ulrich Rückriem. De van oorsprong (1938) Duitse steenhouwer snijdt en splijt steen.

  Hij plaatst zijn kunstwerken bij voorkeur in een bestaand landschap, zoals hier aan een historische verbindingsroute tussen de landgoederen Baasdam en Herinckhave. Op het landgoed is kunst, cultuur, educatie en natuur met elkaar op een evenwichtige wijze verbonden.

 • wandelknooppunt

  J25

 • wandelknooppunt

  J24

 • wandelknooppunt

  J26

 • eindpunt

  Landgoed Baasdam

Route gemaakt door de werkgroep dorpsommetjes Tubbergen i.s.m. 'Toeristisch Glinsterend Tubbergen'.

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.