Terug 9 km

Markelo; Herikerberg

De Herikerberg is een stuwwal die in de voorlaatste ijstijd gevormd werd. Op de prehistorische mens oefende deze ‘berg’ een grote aantrekkingskracht uit; daarvan getuigen de grafheuvels in het gebied. De bossen waar je doorheen wandelt, herbergen een schat aan sporen uit het verleden.

Parkeerplaats, Herikerweg 1, 7475 TS Markelo Startpunt: infobord De Whee; wandelnetwerk U31, GPS: 52.237210, 6.557599

Glooiend terrein met merendeels onverharde paden. De route volgt deels de blauwe pijlen.

 • startpunt

  Startpunt Leestekenroute

 • wandelknooppunt

  U07

 • wandelknooppunt

  U07

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Herikerberg

  Foto Harry Blijswijk

  IJstijd

  Direct aan het begin van de route maak je een klim omhoog, de Herikerberg op. Dit is de meest oostelijke van de vijf Markelose heuvels, die in de voorlaatste ijstijd zo’n 150.00 jaar geleden, zijn gevormd. IJskappen in Scandinavië en Schotland breidden zich langzaam uit en drongen ons land binnen.

  Stuwwallen

  Het dikke ijspakket, dat onder meer grote keien, grind en klei met zich mee sleurde, schoof als een bulldozer de pakketten zand die er al lagen voor zich uit. Hierdoor ontstonden enorme bulten: de stuwwallen.

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Es

  Foto Nico Kloek

  Ontstaan van essen

  Het stuk open land rechts van het pad is een es; een aaneengesloten oud landbouwgebied dat van oudsher in gebruik is bij verschillende boeren. Meestal liggen essen op de plek waar de grondwaterstand het gunstigst i. Vaak zijn dat de hogere delen in het landschap.

  Flank stuwwal

  Deze es is aangelegd op de flank van de stuwwal. De aanleg van essen begon in de middeleeuwen. Ze werden gebruikt voor de verbouw van akkerbouwproducten zoals granen. In de loop der tijd werden essen vaak verdeeld in kleinere percelen.

  Grootschalige indruk

  Maar doordat op veel essen heggen of houtwallen ontbreken, bieden ze ondanks het versnipperde bezit een grootschalige indruk.

 • wandelknooppunt

  U24

 • instructie

  Verlaat blauwe route bij U23

  Ga linksaf (paarse route) bij wandelknooppunt U23

  Bij U23 linksaf, paarse route.
 • wandelknooppunt

  U23

 • instructie

  Eerste pad rechtsaf

  Verlaat de oranje-paarse route en sla eerste bospad rechtsaf

  Verlaat RA de oranjepaarse route
 • instructie

  T-splitsingen

  Bij eerste T-splitsing RA, bij tweede T-splitsing LA

 • instructie

  Bij viersprong rechtsaf

  Bij viersprong rechtsaf. Loop rechts langs de rand van de leemkuil even verderop.

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Leemkuilen

  Bakstenen - Foto Lucas Kroes

  Leemkuilen

  De diepe kuil die je links van het pad ziet, is een leemkuil. Verderop in het bos zijn er nog meer. Leem wordt al eeuwenlang als bouwmateriaal gebruikt. Op de Herikerberg begon men halverwege de negentiende eeuw met de leemafgravingen.

  Bakstenen

  Leem werd onder meer gebruikt voor de fabricage van bakstenen. Na afgraving van het leem bleven de leemkuilen vaak onbenut achter. In de kuilen ontwikkelde zich in de loop van de tijd een rijke natuur met bijzondere flora en fauna.

 • instructie

  Op driesprong linksaf

  Op driesprong linksaf richting VVV.. Daarna eerste pad weer linksaf, de oranje-blauwe route (weer richting VVV)

 • instructie

  Linksaf op viersprong

  Loop de oranje route verder tot aan de kruising met een breed zandpad. Verlaat daar de oranje route en ga linksaf in zuid-westelijke richting

  Hier linksaf - verlaat de oranje-blauwe route
 • instructie

  Volg brede pad na kruising

  Bij kruising brede pad vervolgen, je bent weer op de oranje-gele route.

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Leemtreintje

  Leemtreintje Herikerberg - Foto Harry Blijswijk

  Leemtreintje

  In de omgeving van de Herikerberg werd vroeger leem gedolven voor steenbakkerijen. Dit soort smalspoortreintjes gebruikte men voor het vervoer van leem naar de leemfabriek. In museum Leemspoor in Rijssen aan de voet van de Rijsserberg, vind je meer treintjes en informatie.

  http://www.leemspoor.nl
 • 5
  Bezienswaardigheid

  Tichelweg

  Markelose berg - Foto Landschap Overijssel

  Tichelweg

  Ook de Tichelweg herinnert aan de eens zo bloeiende industrie van steenfabrieken en pannenbakkerijen, die uit de leemafgravingen voortkwam. ‘Tichel’ is een oude benaming voor baksteen.

 • horeca

  Tichelwerk Rohaan

  Aan de Tichelweg in Markelo is een plek gecreëerd voor museum 'Steendrogerij', een theeschenkerij en een landwinkel. De droogschuur is ontwikkeld tot een zinvolle werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier vinden activiteiten plaats die bijdragen aan de ontwikkeling en welzijn van mensen met een beperking.

  Tichelwerk & Theeschenkerij
 • 6
  Bezienswaardigheid

  Museum Tichelwaark

  Huisje Markelo Dakpannen - Foto Landschap Overijssel

  Museum Tichelwaark

  Op de plek waar vroeger een dakpannenfabriek stond is nu museum Tichelwaark gevestigd. Het museum stelt allerlei soorten tegels en keramiek tentoon waarbij het proces van stenen bakken wordt uitgelegd.

  Tichelwerk
 • wandelknooppunt

  U28

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Grafheuvels

  Grafheuvel Herikerberg bij Tichelweg - Foto Harry Blijswijk

  Grafheuvels bij de Tichelwel

  Stuwwallen waren voor de prehistorisch mens geliefde woonplekken. Daarvan getuigen ook de grafheuvels die je rond het bospad ziet liggen. Het zijn heuvels die zijn opgeworpen boven een of meerdere graven. Grafheuvels behoren tot de oudste cultuurhistorische landschapselementen van ons land.

  5000 jaar oud

  De oudste zijn zo’n 5000 jaar oud. De overledene kreeg vaak grafgiften mee, zoals aardewerk, een wapen of een sieraad. Hier op het landgoed Weldam kwam in de negentiende eeuw uit een van de grafheuvels een klein bronzen zwaard tevoorschijn, uit omstreeks 1500 voor Christus.

 • instructie

  Rechtsaf

  De weg lijkt rechtdoor te gaan, maar houd hier rechts aan (schuin zuid-oostelijk). Aan het einde van de weg linksaf, blauw-oranje route noordwaarts

 • instructie

  Tweede pad rechtsaf

  Je loopt nu op de oranje-paarse route. Ga het tweede pad rechtsaf (het eerste pad is rommelig aan het begin en is afgesloten met wat boomstammetjes.op de grond)

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Karrenspoor

  Karrenspoor - Foto Loekie van Tweel

  Karrenspoor

  De Herikerberg was door zijn hoge ligging al in de middeleeuwen relatief beter begaanbaar dan de lagere drassige gronden elders. Het zandpad is een overblijfsel van een eeuwenoud karrenspoor.

  Brede tunnel

  Doordat de karren in de onverharde grond vaak moesten zoeken naar het best begaanbare tracé, ontstond in de loop van de tijd een brede bundel van sporen. Al wandelend kun je dat vaak niet zien, maar op luchtfoto’s tekent zich de uitwaaierende bundel van karrensporen nog duidelijk af.

 • instructie

  Bij het vakantiehuisje RA

  Het pad loopt noordelijk langs camping Montebello. Loop door tot het pad bij een vakantiehuisje eindigt en ga daar RA in zuidelijke richting naar Camping Montebello. Ga daar LA in oostenlijke richting.

  Vakantiehuisje met veranda. Hier rechtsaf.
 • horeca

  Camping Montebello

  Op het hoogste punt in Markelo ligt 'Montebello'. Alleen geopend tijdens het kampeerseizoen.

  Camping Montebello
 • 9
  Bezienswaardigheid

  Galgenberg

  Galgenberg met op hoogste punt de Belvedere. Uitzicht! Foto Harry Blijswijk

  Galgenberg

  De stuwwal van de Herikerberg diende de mens op verschillende manieren: als aantrekkelijke vestigingsplaats, als begraafplaats en als belangrijke verkeersroute. Nog een vierde functie was terechtstelling: de berg was een uitgelezen plek om het vonnis van ter doodveroordeelden te voltrekken

  Drie galgen

  Boven op de Herikerberg stonden vroeger drie galgen. Na de terechtstelling bleven de lijken vaak nog wekenlang hangen, als afschrikwekkend voorbeeld voor passanten. Daarna werden ze ter plekke begraven.

  Beenderen

  Na 1800 zijn de galgen opgeruimd. Later werden tijdens bouwwerkzaamheden bij toeval nog menselijke beenderen van gehangenen gevonden.

 • 10
  Bezienswaardigheid

  Belvedère

  Belvedere Herikerberg 1917

  Uitzichtpunt

  De stenen toren op het hoogste punt van de Herikerberg werd in 1890 gebouwd. Graaf Bentinck, de toenmalige eigenaar van het landgoed Weldam, wilde een uitkijktoren bouwen op het hoogste punt van zijn terrein, de Herikerberg.

  Landmeetkunde

  Omdat de Herikerberg in die tijd al een zogenoemd driehoekspunt in het Rijksdriehoekstelsel was, werd besloten de toren niet alleen een functie als uitzichttoren te geven, maar ook te gebruiken voor de landmeetkundige werkzaamheden van de Dienst Rijksdriehoekmeting.

  Belvedère

  Later kreeg de toren de naam Belvedère. Een belvedère is een (kunstmatige) verhoging in het landschap, van waaruit men een mooi uitzicht heeft op de omgeving.

 • instructie

  Uitzicht bij de Belvedère

  RA naar de Belvedère. De moeite van het bekijken waard

 • instructie

  Alternatieve doorsteek

  Na het huis aan de linkerkant gaat de route RA richting N753. Er is een doorsteek mogelijk om deze weg te mijden: neem direct 1e bospad links in oostelijke richting, Aan het einde schuin LA dalen over mountainbikepad, RA het voetpad op.

  Bij huis aan linkerkant op kruispunt rechtsaf
 • parkeerplaats

  Parkeerplaats Herikerberg

 • eindpunt

  Eindpunt leestekenroute

Landschapsroutes gemaakt door Landschap Overijssel i.s.m. ANWB, LandschappenNL, RUG Kenniscentrum Landschap en routevrijwilliger Harry van Blijswijk

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.