Wij zoeken een lid voor onze Raad van Toezicht

Huis de Horte
Huis de Horte  Foto Angêl Pinxten
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Wij werken met passie aan de toekomst voor mens, plant en dier in Overijssel. We slaan bruggen tussen wat de natuur nodig heeft en de ambities van de mens. Zo kunnen we samen onze welvaart verduurzamen voor komende generaties en tegelijk een gezonde relatie onderhouden met onze groene woonomgeving en al haar pracht en kracht. Het goede Overijsselse leven in het beste mogelijke landschap. Dat is waar wij elke dag voor gaan, samen met vrijwilligers, inwoners en organisaties. En dat is machtig mooi werk. Wij zijn Landschap Overijssel.

Vanwege het einde van de termijn van één van haar leden zoekt de Raad van Toezicht een nieuw lid voor de Raad.

De Raad heeft een toezichthoudende rol voor Landschap Overijssel. De focus ligt daarbij op de wat-vraag, de plek die Landschap Overijssel in de samenleving vervult.

Profiel Raad van Toezicht Landschap Overijssel

Om de toezichthoudende rol bij Landschap Overijssel zo goed mogelijk inhoud te geven wordt bij de samenstelling van de Raad van Toezicht op vier punten gelet:

 • Persoonlijke kwaliteiten
 • Maatschappelijke achtergrond
 • Diversiteit
 • Redelijke spreiding over het werkgebied van Landschap Overijssel

Uiteraard kan er geen sprake zijn van enige vorm van belangenverstrengeling ten opzichte van de activiteiten van Landschap Overijssel.

Persoonlijke kwaliteiten

Voor een toezichthouder geldt dat levenservaring, overzicht en/of een zekere wijsheid in handelen wordt verlangd. Die kwaliteit wordt o.a. verkregen door het vervuld hebben van verschillende maatschappelijke functies.

Daarnaast wordt affiniteit met landschap en natuur verwacht. Die affiniteit kan op geheel verschillende wijze verkregen zijn, bijvoorbeeld beroepsmatig, of op basis van studie of op basis van persoonlijke interesse.

Wij verwachten van leden van de Raad van Toezicht dat zij goed de weg weten in de provincie Overijssel, dan wel de vaardigheid hebben die weg te vinden. Het is belangrijk dat leden van de Raad van Toezicht toegang hebben tot openbaar bestuur, bedrijfsleven dan wel maatschappelijke organisaties.

Maatschappelijke achtergrond en diversiteit

De diversiteit in het werk van Landschap Overijssel vinden we ook terug in de bemensing van de Raad van Toezicht. Dat betekent dat we doelbewust zoeken naar mensen met een zeer verschillende maatschappelijke achtergrond. De Raad moet een afspiegeling zijn van de Overijsselse samenleving. In de praktijk betekent dit dat er naar wordt gestreefd dat de leden afkomstig zijn uit één of meer van de volgende sectoren c.q. werkgebieden:

 • Bedrijfsleven
 • Overheid
 • Agrarische sector
 • Particulier grondbezit
 • Bestuurlijk/juridische achtergrond
 • Financiële wereld
 • Deskundig op gebied van water, energie en klimaat

Het spreekt vanzelf dat we er daarnaast naar streven om in de raad van toezicht een afspiegeling van de Overijsselse samenleving terug te zien, qua leeftijd, gender, herkomst etc.

Spreiding over ons werkgebied

Hoewel de persoonlijke kwaliteiten en maatschappelijke achtergronden voorop staan, vinden we een redelijke spreiding over ons werkgebied, de gehele provincie Overijssel, van de leden van de Raad van Toezicht van belang. In de eerste plaats levert dat kennis op van de percepties waarmee inwoners van Overijssel hun natuurlijke omgeving ervaren en zich er voor willen inzetten. In de tweede plaats bevordert het de herkenbaarheid van Landschap Overijssel bij onze relaties, onder andere het provinciebestuur, onze vrienden (bedrijven), onze donateurs en onze vrijwilligers.

Vacature lid met financiële deskundigheid, tevens voorzitter auditcommissie:

Voor de huidige vacature zoeken wij iemand die actief is of recente ervaring heeft – liefst als eindverantwoordelijke, controller of accountant - met financiën en/of bedrijfsvoering. Kennis van of ervaring met fondsenwerving is een pré. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden vrouwelijke kandidaten aangemoedigd om te reageren.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Bent u geïnteresseerd?

Stuur uw brief en CV vóór 24 augustus 2023 naar jessica.kostwinder@landschapoverijssel.nl

Begin september willen we gesprekken voeren met geïnteresseerde kandidaten.

Nadere informatie over de vacature kan worden verkregen bij de heer A.H. Flierman, voorzitter van de Raad van Toezicht, en de heer H. Leemhuis, scheidend lid/voorzitter van de auditcommissie. Beiden zijn te bereiken via het secretariaat van Landschap Overijssel, mevrouw Jessica Kostwinder. Zij is telefonisch te bereiken op 06-23910914

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Steun natuur en landschap in Overijssel!

Dit kan al vanaf € 2,00 per maand!

Meld je aan