Het landschap is van ons allemaal. Veel Overijsselaars zijn trots op hun streek en het karakteristieke landschap. Het is belangrijk dat we het landschap op de juiste manier beheren, zodat mensen, planten en dieren er goed kunnen leven. Helaas staat ons streekeigen landschap onder druk. Via het project 'Streekeigen Landschapsbeheer' willen we inwoners stimuleren om samen aan de slag te gaan.

Streekeigen landschap onder druk

Elk type landschap heeft zo zijn kenmerkende elementen: een houtsingel (een rij bomen en struiken), knotwilgen, een waterpoel of randen met bloemen en kruiden langs agrarische gebieden. Helaas vinden we steeds minder van dit soort streekeigen landschapselementen in Overijssel. O.a. door (woning)bouw en grootschalige agrarische productiemethoden, verdwijnen houtwallen, bloemen en struiken waardoor de biodiversiteit wordt bedreigd.

Groot netwerk ter ondersteuning

Met een team van projectleiders en veldadviseurs zijn wij in veel gemeenten actief om groene initiatieven rond streekeigen landschap te ondersteunen. Zo helpen we jou om het streekeigen landschap in Overijssel te versterken. We beschikken over een groot netwerk en koppelen graag ideeën van inwoners aan (subsidie)regelingen en projecten.

Subsidies voor groene initiatieven

Provincie Overijssel biedt 4 subsidieregelingen aan om buurtbewoners en verenigingen te helpen bij het beheer en herstel van streekeigen landschap. Je kunt, als groep, een plan indienen om bijvoorbeeld gezamenlijk bloemen in te zaaien, bomen aan te planten, een wandelroute aan te leggen of een heg te plaatsen. Er bestond al een subsidie voor langjarig beheer (regeling Landschapsbeheer 4). Om nog meer groene initiatieven te kunnen ondersteunen, is de regeling 'Kleinschalig streekeigen landschapsbeheer' gestart, bedoeld voor (startende) groepen vrijwilligers met een initiatief voor een kortere periode of in een kleiner gebied. Nu zijn er 4 subsidieniveaus die opbouwen van klein naar groot (zie links hiernaast).