Steun voor groene initiatieven

boompje planten ivn
Foto IVN Overijssel
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

De provincie Overijssel biedt 5 vormen van subsidie aan om buurtbewoners of verenigingen te helpen om het landschap te beheren of te herstellen. Je kunt, als groep, een plan indienen om bijvoorbeeld gezamenlijk bloemen in te zaaien, bomen aan te planten, een wandelroute aan te leggen of een heg te plaatsen. Het gaat hierbij om privéterreinen en in het geval van kleinschalige aanplant ook om gemeentegrond of natuurgebieden. Bij het aanvragen van één van deze subsidies kunnen we je helpen! Bekijk hieronder de nieuwe mogelijkheden voor 2022.

Subsidie Natuur en samenleving 2.0

Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de relatie tussen natuur en mensen. Het gaat daarbij om de betekenis van natuur als bedoeld in de Omgevingsvisie. Je kunt een subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • Activiteiten die de relatie tussen kinderen en natuur sterker maken of de betekenis van natuur voor kinderen vergroten.
 • Activiteiten die de natuurwaarde vergroten in en van de bebouwde omgeving, of van randen van steden en dorpen.
 • Activiteiten die bijdragen aan de beleving van natuur bij doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht nodig hebben.
 • Procesondersteuning bij het tot stand brengen van een bewonersplan, ook wel bekend als de Groene Lopers.

Subsidie verbeteren condities voor aandachtsoorten 4.0

Een subsidie voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de leefgebieden van de aandachtsoorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst. Je kunt een subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • Kleine projecten Aandachtsoorten: het treffen van maatregelen die bijdragen aan het doel van de subsidieregeling
 • Het beschikbaar stellen van grond.
 • Voorbereidingswerkzaamheden. Het gaat om het opstellen van een plan of organisatiekosten die leiden tot de uitvoering van de gekozen maatregelen.
 • Grote projecten:
  • Maatregelen Poelen:
  • Maatregelen Erven
  • Maatregelen Bosranden
  • Maatregelen Heide
Boomaanplant
Boomaanplant 'Iedereen een boom'  Foto Cyntia Hasenbos

Subsidieregeling kleinschalige aanplant 100-300 euro

Als je als buurgroep, straat, wijk of dorp (fruit)bomen wilt aanplanten in je buurt, kan je een beroep doen op de regeling kleinschalige aanplant (b). Deze regeling is onderdeel van de actie Iedereen een boom.

Deze regeling met een 100% financiering is bedoeld voor kleine aanvragen van 100 tot 300 euro. Hiermee kan je circa 6 bomen aanplanten op het beoogde terrein. Voorwaarde is o.a. dat de aanvraag gedaan wordt door minimaal 5 personen die wonen op verschillende adressen. Ook belangrijk is dat de eigenaar van de grond akkoord gaat met deze aanplant.

Overige informatie en voorwaarden staan op Groenbezig vermeld. Groenbezig zal alle aanvragen behandelen en als één gecombineerde aanvraag bij de provincie indienen. Indienen kan tot uiterlijk 30 december 2022

Subsidieregeling kleinschalige aanplant 500-2500 euro

Als je (fruit-)bomen of bosplantsoen wil aanplanten op eigen of op gezamenlijk terrein, kan je een beroep doen op de regeling kleinschalige aanplant (a). Deze regeling is onderdeel van de actie Iedereen een boom.

Deze regeling is bedoeld voor middelgrote aanvragen van 500,- tot 5000,- euro waarbij 50% subsidiabel is. Je ontvangt na goedkeuring dus maximaal 2500,- euro. De aanvraag kan gedaan worden door particulieren of stichtingen/verenigingen/bedrijven/scholen die hun omgeving willen vergroenen. Het stapelen van subsidies is niet toegestaan. Heb je al eerder subsidie ontvangen (bijvoorbeeld via groene schoolpleinen-regeling) dan kom je voor deze regeling helaas niet in aanmerking.

Deze subsidie vraag je aan via het subsidieloket van de provincie. Kijk dan naar Subsidie Iedereen een boom -kleinschalige aanplant. Indienen kan tot uiterlijk 30 december 2022

Houtwal Reutum
Houtwal Reutum  Foto Landschap Overijssel

Subsidie Streekeigen Landschapsbeheer

Subsidie voor landschapsbeheer inclusief de voorbereiding, administratie en toezicht. Deze subsidie is bedoeld om een groep te vormen en een eerste activiteit in het landschap te organiseren. Je kunt als groep financiële ondersteuning krijgen (tot 5000 euro) voor aanleg, herstel of onderhoud van landschapselementen. Lees dit artikel voor meer informatie.

 • Met landschapsbeheer wordt bedoeld: het nieuw aanleggen van een landschapselement (aanleg), het uitvoeren van regelmatig onderhoud van landschapselementen (beheer) en het geheel of gedeeltelijk nieuw aanleggen van een landschapselement (herstel).
 • Met landschapselement wordt bedoeld: landschappelijke beplantingen, routes, waterlopen, reliëfs en andere onderdelen van het landschap die bijdragen aan de karakteristieke kenmerken van een landschap. Je kunt denken aan rijen bomen, kruiden en struiken, zoals houtwallen en –singels, bloemenranden of aanleggen kikkerpoel.

Veldadviseurs per regio

Kun je als inwoner wel wat hulp gebruiken? Vraag een van onze veldadviseurs om advies. Klik op de gewenste regio om de contactgegevens van de verantwoordelijke veldadviseur te zien.