Terug 32 km

Wierdense Veld

Tussen Wierden en Nijverdal ligt het Wierdense Veld: een bijzonder hoogveengebied waar veel zeldzame vogels voorkomen en waar de heide begraasd wordt door een kudde met o.a. heideschapen. Tijdens deze fietsroute ervaar je de stilte en ruimte van dit unieke Natura 2000-gebied.

Startpunt: Bungalowpark Hoge Hexel, Bruine Hoopsweg 6, Hoge Hexel. Parkeergelegenheid aanwezig. Bij instructiepunt 9 is de route eventueel in te korten, omdat het 2 lussen zijn.

De route gaat over verharde fietspaden en is eenvoudig in te korten.

 • startpunt

  Bungalowpark Hoge Hexel

  Deze fietsroute start bij Bungalowpark Hoge Hexel.

 • instructie

  Rechtsaf

  Ga vanaf Bungalowpark Hoge Hexel terug naar de doorgaande weg en ga rechtsaf de Bruine Hoopsweg op. Blijf de weg tot het eind volgen en ga vervolgens linksaf de Dwarsdijk op. Fiets door tot fietsknooppunt 45 via 40 en 46.

 • fietsknooppunt

  40

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Wierdense Veld

  Verhoging waterpeil

  Het Wierdense Veld is een bijzonder veen-heidegebied. In het verleden is het vergraven voor turfwinning. Daardoor werd het steeds droger en was sprake van 'vergrassing'. Landschap Overijssel heeft het gebied in beheer en probeert het hoogveen weer levend te krijgen door verhoging van het waterpeil.

  Bijzonder hoogveen

  Het Wierdense veld is een van de weinige plekken in Nederland waar het hoogveen weer 'levend' gemaakt kan worden. Levend hoogveen trekt bijzondere planten en dieren aan. Daarom is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000 gebied.

  Veenmossen

  Het hogere waterpeil begint voorzichtig vruchten af te werpen: bijzondere soorten beplanting zoals wollegras, zonnedauw, kleine veenbes, lavendelhei en veenmossen komen al weer terug.

  Natura 2000

  De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten planten & dieren te stoppen en te herstellen. Zo willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt

 • fietsknooppunt

  46

 • instructie

  Rechtsaf

  Sla rechtsaf de Westerveenweg in. Ga aan het einde van deze weg linksaf de Schaddenbeltsweg op, deze weg gaat over in Dalkruid. Neem op deze weg de eerste afslag links de Hortmeerweg in.

 • fietsknooppunt

  45

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Schaapskooi

  Schaapskudde

  Sinds 2015 is er weer een schaapskudde van Landschap Overijssel in het Wierdense Veld. De kudde zorgt voor de begrazing: dat is om het terrein open te houden en te voorkomen dat het dichtgroeit met bijvoorbeeld 'pijpestrootje'. Zo houdt de heide voldoende ruimte om te groeien.

  Zo'n 500 schapen

  De kudde bestaat uit zo'n 500 Drentse heideschapen, Scottisch Blackface en Bentheimer schapen. Enkele Nubische geiten zorgen voor de nodige afwisseling in de kudde. De kudde wordt ook ingezet op de Lemelerberg. Daar verblijft de kudde o.a. in het vroege voorjaar als de ooien hun lammetjes krijgen.

  Wierdense veld
 • instructie

  Rechtsaf

  Ga aan het einde van de Hortmeerweg rechtsaf het Bolder Pad op. Vervolg de weg rechts van het Bolder Pad dat overgaat in de Veenweg.

 • instructie

  Linksaf

  Sla de eerste weg links (Veenweg) in.

 • instructie

  Rotonde driekwart

  Fiets de rotonde driekwart, over de kruidenlaan. Vervolg de weg naar rechts langs de Eversbergweg.

 • instructie

  Rotonde recht oversteken

  Steek de rotonde recht over en vervolg de fietsroute langs de Baron van Sternbachlaan.

 • instructie

  Linksaf

  Ga voor de rotonde linksaf en fiets langs de Helmkruidlaan, die overgaat inde G. van der Muelenweg naar de volgende rotonde. Neem de rotonde driekwart de Koersendijk op. Volg deze tot het einde.

 • instructie

  Rechtsaf

  Sla rechtsaf de Meester ponsteenlaan in en neem vervolgens de eerste afslag rechts de Duivecatelaan in. Blijf de weg steeds rechtdoor volgen tot aan de Reggeweg.

 • instructie

  Rechtsaf

  Sla rechtsaf de Reggeweg op. Neem de eerste weg links, de Overwaterweg op.

 • fietsknooppunt

  28

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Regge

  Regge

  Hier bij het Wierdense Veld heeft de rivier de Regge zijn oude loop teruggekregen in het kader van het project 'Ruimte voor de Rivier'. Door de stroomsnelheid ontstaan hoge oevers in de buitenbocht en lichte glooiingen in de binnenbocht. Het water mag hier en daar weer buiten de oevers treden.

  Ruimte voor de rivier

  Ruimte voor de Rivier is een pakket van verschillende maatregelen om het hele rivierengebied in Nederland te beschermen tegen hoog water. Door de rivieren meer ruimte te geven, voorkomen we in de toekomst overstromingen.

  Vogels

  Een groot deel van de Regge is inmiddels klaar. Er zit weer leven in het landschap. Voor vogels is dit een ideaal leefgebied. O.a. ijsvogels, oeverzwaluwen, leeuweriken, eenden, kwikstaarten, patrijzen en aalscholvers voelen zich hier thuis.

 • fietsknooppunt

  17

 • fietsknooppunt

  14

 • instructie

  Linksaf

  Linksaf de Meester Werkmanstraat in, eerste weg rechtsaf Oude Twentseweg. Oude Twentseweg, gaat over Piksenweg. Sla hierna rechtsaf Saamsweg in.

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Poel

  Hoogveenglanslibel

  In 2015 is in het Wierdense Veld de zeer bijzondere hoogveenglanslibel ontdekt. Deze libel legt haar eitjes in veenmospakketten in levend hoogveen. En dat is bijzonder, want de meeste libellen leggen hun eitjes in of nabij water.

  Vernatting

  In het Wierdense Veld zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen om het gebied natter te krijgen en zo de kwaliteit van het hoogveen te verbeteren. De aanwezigheid van de hoogveenglanslibel laat zien dat deze maatregelen effect hebben!

  Vogelsoorten

  Veel vogelsoorten voelen zich hier thuis, zoals de wulp, slobeend, roodborsttapuit, geelgors en boompieper. In de trektijd zijn er ook regelmatig kraanvogels in het gebied.

 • instructie

  Linksaf

  Ga linksaf het Dalkruid (gem. Hellendoorn) op, die overgaat in de Schaddenbeltweg (gem. Wierden). Volg deze weg tot je weer bij de Piksenweg bent. Vanaf hier gaat de route rond het Huurnerveld.

 • instructie

  Rechtsaf

  Sla rechtsaf de Piksenweg op. Volg deze tot het einde, de splitsing met de Hexelseweg.

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Ommetje

  Ommetje Hoge Hexel

  Hoge Hexel ligt ten noorden van de kern Wierden en verbindt de buurgemeenten Hellendoorn en Vriezenveen. Op deze plek start het 'Ommetje Hoge Hexel', met glooiende akkers, groene weilanden, ruwe natuurterreinen en authentieke boerenerven.

  Wegwijzers

  Volg de wegwijzers van het ommetje en ervaar hoe 'machtig mooi' Hoge Hexel is!

 • fietsknooppunt

  TOP

 • instructie

  Rechtsaf

  Ga rechtsaf de Hexelseweg op en neem de eerste afslag rechtsaf de Janninksweg. Blijf deze weg volgen en sla bij knooppunt 41 linksaf de Oude Zwolseweg op.

 • fietsknooppunt

  41

 • instructie

  Rechtsaf

  Sla rechtsaf de Bruine Hoopsweg op, blijf de weg volgen en ga de tweede weg rechtsaf terug naar het startpunt.

 • eindpunt

  Bungalowpark Hoge Hexel

Landschap Overijssel

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.