Terug 6 km

Vier Marken St Isidorushoeve

De naam zegt het al: deze route neemt u mee door de vier marken van het dorp Sint Isidorushoeve. Een korte wandeling waarin u een indruk krijgt van de verscheidenheid van dit mooie dorp. Deze route is bewegwijzerd met oranje pijlen met het voetjes logo. Getest door 'Groen & Handicap'.

Startpunt: kerk St Isidorishoeve, Beckummerweg 9 in Haaksbergen (Sint Isidorushoeve). Gratis parkeergelegenheid.

De route is geschikt voor mensen met rolstoel, scootmobiel, kinderwagen. Voor delen die niet toegankelijk zijn is een alternatieve route aangegeven.

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Start locatie

  TIP locatie de Hoeve

  In het najaar van 2015 wordt / is hier een Toeristisch Informatie Punt (TIP) aangelegd. Van hier starten diverse wandel en fiets routes door het gebied.

 • 2
  Bezienswaardigheid

  RK Kerk H. Isidorus

  RK Kerk H. Isidorus

  De Rooms Katholieke Isidoruskerk is het middelpunt van het dorp 'de Hoeve'. Rond deze kerk is in 1927 het dorp ontstaan.

  Voordat de Hoeve er was

  Voordat in 1927 de kerk werd gebouwd, was dit een onontgonnen gebied met veel heide. Toen zicht steeds meer boeren in het gebied vestigden, werd de heide ontgonnen. Met de bouw van de kerk in 1927 is het dorp Sint Isidorushoeve ontstaan.

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Bolscherbeek

  Bolscherbeek - "Blauwe Bekke"

  De beek ontspringt oostelijk van Haaksbergen en stroomt in noordwestelijke richting langs Sint Isidorushoeve en Hengevelde bij Goor in het Twentekanaal.

  Afvalwater

  Men vermoedt dat voor het graven van de Schipbeek (±1405) de Buursebeek het water deels afvoerde via de huidige Bolscherbeek naar de Regge bij Goor. Sinds mensenheugenis voert Haaksbergen het afvalwater af via de Bolscherbeek.

  Verfwater

  Ten tijde van de textielindustrie kreeg het beekwater door gebrekkige zuivering nogal eens een andere kleur als er verfwater werd geloosd. In de volksmond werd dan ook gesproken over de "Blauwe bekke".

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Rioolwaterzuivering

  Rioolwaterzuivering

  De zuiveringsinstallatie is gebouwd in 1988 en gerenoveerd in 2012. Het afvalwater wordt gezuiverd volgens het principe: "Oxidatiesloot", waarbij bacteriën de organische stoffen afbreken.

  Bacteriën

  In bassins krijgt het water een bepaalde stroomsnelheid en gelijktijdig wordt er lucht ingeblazen zodat bacteriën optimaal hun werk kunnen doen. Na zuivering wordt het schone water geloosd op de Bolscherbeek.

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Wederopbouw Boerderijen

  Wederopbouwboerderijen

  In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog ging de boerderij op het erve Boonk na beschietingen in vlammen op. Men vermoedde dat Duitse soldaten er zich schuil hielden.

  Moderne bedrijfsvoering

  Het landelijk Bureau Wederopbouw Boerderijen was verantwoordelijk voor de herbouw. Het stimuleerde de regionale vormgeving van de nieuwbouw maar met ruimte voor een moderne bedrijfsvoering.

  Gevelsteen

  In de gevel is een steen geplaatst met een leeuw op reizend uit vlammen en een jaartal. Erve Boonk is in 1947 herbouwd onder architectuur van G.H. Hartgerink uit Haaksbergen.

 • 6
  Bezienswaardigheid

  Veldschuur

  Veldschuur

  Veldschuren werden gebouwd op afgelegen weiden om beschutting te bieden aan het vee. Deze schuur had echter een ander doel. Niet om vee te stallen maar een auto. De toenmalige eigenaar was zuinig op zijn eerste auto.

  Modderspatten

  Hij ging liever lopend of fietsend langs de modderige zandweg naar zijn erf dan dat er modderspatten op zijn automobiel zouden komen.

 • instructie

  Alternatieve route

  Met rolstoel, scootmobiel of kinderwagen hier rechtdoor en oranje stippellijn volgens tot volgende POI.

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Kötterbos

  Kötterbos - Crossbos

  Oorspronkelijk behoorde het Kötterbos tot de gronden van de marke Holthuizen. Bij de bouw van de kerk (1927) werd hier zand afgegraven en met kiepkarren naar de bouwplaats vervoerd om het terrein ruim 1 meter op te hogen.

  Motoren

  Vanaf 1966 namen ronkende motoren bezit van het terrein. Nu is het een officieel motorcross terrein. Er wordt getraind en er worden nationale wedstrijden in diverse klassen verreden.

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Markepaal

  Markepaal Boekelo Holthuizen

  Deze makepaal uit 1792 markeert de grens tussen de Marken Boekelo en Holthuizen. Grensgeschillen waren vaak aanleiding tot twisten tussen de Marken.

  Eigendom

  Door dergelijke stenen palen te plaatsen, die voor de helft werden ingegraven, was er geen misverstand over eigendom mogelijk.

 • 9
  Bezienswaardigheid

  Houtwallen

  Houtwallen

  Houtwallen zijn vroeger door de boeren aangelegd en hadden verschillende functies. Ze dienden als afrastering om het vee tegen te houden. Hier groeide ook het zogenoemde akkermaalshout, dikwijls eiken.

  Landschapselementen

  Eenmaal gekapt werd het hout verbrand tot houtskool en de bast ging naar de leerlooierijen. Nu zijn de houtwallen fraaie landschapselementen en karakteristiek voor Twente.

 • instructie

  Lastiger terrein.

  Voor mensen met rolstoel, scootmobiel of kinderwagen is dit lastiger.

 • 10
  Bezienswaardigheid

  Idylle

  Idylle

  Op 13 januari 2012 is het rapport "Versterking van de dracht en biodiversiteit ten behoeve van de (wilde) bij" door Adviesbureau Larenstein opgeleverd. Dit rapport is gemaakt in opdracht van enkele bijenhouders uit Haaksbergen.

  Bijen

  Als een van de onderwerpen hadden zij een Idylle beschreven. Een Bloemenveld dat bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit in en rond het dorp en waar bijen zich thuisvoelen. De eerste stappen zijn gezet!

  Bloemenveld

  De komende jaren kan hier een prachtig bloemenveld groeien waar u doorheen kunt wandelen. Daarnaast vormt het veld een mooie entree voor het dorp.

Wandelgroep Sint Isidorushoeve

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.