Terug 3,8 km

Reestdal: Rontien Schrapveen

Balkbrug

De erosiedalen verloren hun aansluiting met de 'oer-Vecht' en het Reestdal ontstond. Ontdek tijdens dit 'Rontien' (streeknaam voor 'rondje') de karakteristieke buurtschappen, boerenlandweggetjes, unieke beekoversteken en (moerassige) hooilanden van Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap.

Startpunt: De Kruidenhoeve, Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug. Let op: de keuzepunten 36, 69, 68, 36, met de markering (pijl: bruin) in het veld, staat op de kaart vermeld als POI (i) met keuzepunt.

Routeverloop: volg het regionale netwerk Recreatieschap Drenthe (pijl: bruin) naar keuzepunt 36, 69, 68, 36. Tussen 68-36 terrein (natte) hooilanden.

 • parkeerplaats

  Naast B&B boerderij

 • startpunt

  Reestdal: Rontien Schrapveen

  Startpunt: Met aan weerszijden een boerderij, loop je de halfverharde weg uit tot keuzepunt 36 (foto). Volg de markering (pijl: bruin) links naar de instructies (i) 69 - 68 - 36 tot het eindpunt. Parkeerplaats 'De Kruidenhoeve'.

 • 1
  Bezienswaardigheid

  De Kruidenhoeve

  De Kruidenhoeve

  Helaas zijn, per ingang van 01-01-2022, de natuurvriendelijke sier-(kruiden)tuinen van 'De Kruidenhoeve' voor individuele bezoekers gesloten. Wel toegankelijk voor de wandelaar en fietser tot het rustpunt nabij het kunstwerk 'Spelende kinderen'.

  B&B De Kruidenhoeve Natuurgebied 'Het Reestdal' Wandelnetwerk Drenthe
 • horeca

  Rustpunt De Kruidenhoeve

  Een bezoek brengen aan het rustpunt De Kruidenhoeve? Na het houten toegangshek rechtuit door de tuin naar deze groene kast (foto). Maak gebruik van de selfservice (prijzen koffie/thee/soep/fris etc., zie lijst). Het gehele jaar open tenzij het vriest. Toilet in het halletje van het gebouw.

  Rustpunt 'De Kruidenhoeve'
 • instructie

  36 - keuzepunt Den Oosterhuis

  Keuzepunt 36 (Overijssel): Volg de (pijl: bruin) naar links en het routeverloop via bordjes (pijl: bruin) tot de instructie (i) 69 - Schrapveen.

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Buur(t)schappen ...

  Buur(t)schappen ...

  In Nederland kennen we van oudsher het 'buurtschap' als naam voor een verzameling huizen of boerderijen zonder formele zeggenschap. Een 'buurschap' of 'boerschap' heeft een andere betekenis: een gehucht waar de heer of boer zeggenschap heeft. Hedendaags worden deze termen door elkaar gebruikt.

  Buurschap Den Oosterhuis

  In het Reestdal ontstonden in het verleden veel buurschappen. De naam van het huidige buurschap 'Den Oosterhuis' is ontleend aan een 'hoevenaam'; de naam van de boerderij waarvan de boer het voor het zeggen had. In het Reestdal kom je regelmatig dit soort hoevenamen tegen.

  Buurschap Schrapveen

  Het huidige buurtschap 'Schrapveen' is afgeleid van de Friese persoonsnaam 'Schrappe'. Een paar eeuwen terug, zo rond 1570, had dit buurschap de naam 'Schrappinckvene'. Schrapveen ligt in de provincie Drenthe, het gelijknamige natuurgebied gebied valt onder het beheer van Het Drentse Landschap.

  Natuurgebieden in Drenthe

  De Kiefte: keuterboerderij

  De oude kaart laat zien hoe onherbergzaam in het gebied 'De Kiefte' was tegen het einde van de 19e eeuw. Het Schrapveen was een groot moeras dat overliep in de Reest. Na de drooglegging werd het gebied De Kiefte ontgonnen (gele cirkel). Boerderij De Kiefte is nu erfgoedlogies van Drents Landschap. .

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Grensoversteek de Reest

  Grensoversteek Schrapveen

  Wanneer je op dit bruggetje staat, een van de vele in het Reestdal, heb je rechts zicht op de steeds smaller wordende Reest, stroomopwaarts richting de bron. Links kijk je uit op het natuurreservaat Schrapveen.

  Over de Reestbruggetjes

  Onbeduidend slootje

  De oorsprong van de bovenloop van de Reest ligt ten noorden van Dedemsvaart in het buurtschap De Tippe (Ov). De afgedamde rechte sloot bij de oorsprong wordt verrijkt met kwelwater en stroomt als een onbeduidend slootje richting Schrapveen en tot in de stad Meppel.

  Beekdal van de Reest (Dr)

  Moerassprinkhaan

  De Reest ligt in (natuur)gebied Schrapveen-Nolderveld-Jodenvonder. Het grensriviertje kenmerkt zich door grote contrasten op korte afstand. Kleinschalig (boeren)landschap wordt afgewisseld met stuifduinen en (moerassige) hooilanden. O.a. de moerassprinkhaan voelt zich hier thuis.

  Ecoloog v der Weele vertelt...
 • instructie

  69 - keuzepunt Schrapveen

  Keuzepunt 69 (Drenthe): Volg de (pijl: bruin) naar links tot de instructie (i) 68 - Hooilanden.

  Knooppunt 69 Recreatieschap Drenthe
 • 4
  Bezienswaardigheid

  Natuurreservaat Schrapveen

  Planten als vertellers

  Reservaat Schrapveen heeft vanwege haar moerassige hooilanden een grote natuurwaarde. De zeldzame planten vertellen stuk voor stuk iets over de plek waar ze groeien en worden daarom nauwlettend gevolgd door de beheerder Het Drentse Landschap. Vanwege de kwetsbaarheid is het gebied niet toegankelijk.

  Moeraskartelblad

  In het Reestdal groeit een bijzondere plant die het gemis van de orchidee ruimschoots compenseert: 'Moeraskartelblad'. Deze plant bloeit in het voorjaar en houdt van de drassige, matig voedselarme grond van reservaat Schrapveen.

  Moeraskartelblad op video
 • instructie

  68 - keuzepunt Hooilanden

  Keuzepunt 68: loop na de sloot/stuw naar links het gemarkeerde graspad op (pijl: bruin) richting 36. Verderop, voor en na het smalle brugje over rivier de Reest, (natte)hooilanden. Volg het veel belopen paadje richting rustpunt De Kruidenhoeve, het eindpunt.

  Knooppunt 68 Recreatieschap Drenthe
 • 5
  Bezienswaardigheid

  Waterberging Nolderveld

  Waterberging Nolderveld

  In het gebied 'Nolderveld-Jodenvonder' bij Zuidwolde is in 2011 gestart met de omvorming van landbouwgronden tot natuur. Vroeger graasden hier de Limousinrunderen van stichting Het Drentse Landschap. Privéfoto routemaker: opgegraven kienhout.

  Ecologische verbindingen

  Voor dit gebied in de bovenloop van het Reestdal was - naast het herstel van de natuurwaarden en aanleg van ecologische verbindingen - waterberging als doelstelling geformuleerd. Het herstelproces vond plaats in overleg met o.a. het Waterschap Reest en Wieden.

  De Loop van de Reest

  De lange afstandswandeling 'De Loop van de Reest' tussen Meppel en Hoogeveen vertelt circa 160 km het verhaal van de geschiedenis van het Reestdallandschap. Vrijwel nergens in Nederland vind je een beek die zo goed bewaard is gebleven als de Reest.

  Lees meer over LAW (160 km)

  Hooilanden

  De hooilanden waren in het verleden belangrijk voor de gemeenschap. In de late middeleeuwen zijn de meeste hooilanden privébezit geworden, veel eerder dan de zogenaamde 'meenten' (gemeenschappelijke weilanden). Tegenwoordig worden de hooilanden beheerd door het Drentse en Overijsselse Landschap.

  Ecoloog van der Weele vertelt
 • 6
  Bezienswaardigheid

  Het Jodenvonder

  Vonders over de Reest

  Over de Reest ligt een aantal vonders (smalle bruggen van planken) die er vroeger voor zorgden dat de mensen aan de verschillende zijden van het grensriviertje de Reest, contact met elkaar konden hebben. Herstel van dit brugje 'Het Jodenvonder' was in 1997.

  Jodenvonder in oude luister

  Het Jodenvonder

  De naam 'Jodenvonder' zou zijn ontstaan nadat een joodse marskramer op deze plek in de Reest verdronk. Tussen de 17e en 20e eeuw trokken deze zogenaamde 'kiepkerels' door Noord-Nederland met hun koopwaar in een mand op de rug ('kiep' is Nedersaksisch voor mand).

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Ooievaars

  Hoogbenige Eibers

  In het voorjaar zien de hooilanden aan de Overijsselse kant van de Reest niet alleen geel van de dotterbloemen, maar ook laten de vele klepperende ooievaars (Eibers) van zich horen. Het paalnest, voorheen na de grensoversteek, staat sinds 2020 bij De Kruidenhoeve.

  Boomnestelaars of toch niet?

  Bouwden ooievaars oorspronkelijk hun nest in bomen, de afgelopen eeuwen zien we dat ze vooral gebruik maken van daken, torens en paalnesten. En, leuk om te weten, ooievaars zijn trouw aan hun nestplaats maar niet aan hun partner.

  Ooievaars in Nederland

  Opgroeiende eibers

  Een ooievaar legt gemiddeld 3 tot 5 eieren die gedurende 33 dagen worden bebroed. Bij de geboorte weegt het jong ruim 60 gram en na 20 dagen is dit toegenomen tot circa 1,5 kilo. Ze consumeren per dag zo'n 500 gram voedsel. Na ruim twee maanden worden ze geringd.

  Het ringen van de eibers

  Vrijwilligers van de stichting Stork moeten bij het ringen van de jonge ooievaars hoog klimmen om ze te kunnen vangen. Vervolgens worden ze geringd op de 'begane grond'. Ze worden gewogen, gemeten en geringd met een uniek nummer. De jongen vliegen na circa 9 weken uit.

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Atelier Marie Louise Minke

  Ateliertuin Marie Louise Minke

  Voordat je de verrassende belevingstuin van beeldend kunstenaar Marie Louise Minke gaat bezoeken, graag even aanbellen bij de voordeur. In de ruimtelijke ateliertuin staan objecten die gemaakt zijn van natuurlijk materiaal dat voor een bijzondere sfeer zorgt.

  Lees meer

Reestdalgroep i.s.m. Landschap Overijssel. (Archief)Foto's: Het Drentse Landschap en buurtbewoners.

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.