Terug 14 km

'Gluur'n bi'j de Buur'n' Reestdal

Reestdal, buurtschappenroute

Vanaf de 19e eeuw is dit gebied compleet op de schop gegaan toen het land werd ontgonnen. De oorspronkelijke natuurwaarden van de bovenloop in het Reestdal zijn nog het beste bewaard gebleven in het Schrapveen, Paardelanden en de Esbosjes Nolde. Kom eens gluren op de grens van Drenthe en Overijssel.

De route start bij 'Het Kabouterwoud', Ommerweg 59, 7921 TB Zuidwolde. Alternatief startpunt: Rustpunt/B&B (horecakopje) in het buurtschap Nolde, Den Oosterhuis, Paardelanden. Lees in de POI 'Start': Ommetje 'Esbosjes Linde' (4 km) en Ommetje 'Schrapveen' (4 km). Route 14 km: Volg (pijl: bruin) vanaf knooppunt 67, 66, 65, 64, 63, 68, 36, 69, 27, 26, 70, 73, 28, 74, 85, 72, 71, 83 naar 67.

Een volledig gemarkeerde route (pijl: bruin) over (bos-/gras-/boerenland)paden en buurtwegen. Looprichting: volg routelijn en lees de instructies (i).

 • parkeerplaats

  Parkeren 'Het Kabouterwoud'

 • startpunt

  Het Kabouterwoud, richting 67

  Vanaf de parkeerplaats "Het Kabouterwoud' / 'Het Nolderwoud' richting knooppunt 67 (i), Hooiweg. De omhooglopende POI-nummering is de looprichting. Tips en alternatief pad (oranje lijn): Lees de instructies (i). NB: op de kaart staan de Drentse knooppunten (foto) niet vermeld, volg de routelijn!

  Ommetje Linde (4 km): vanaf 67

  Volg vanaf knooppunt 67 de markering (pijl: bruin) naar 71, 83 richting 67. Eindpunt 'Het Kabouterwoud'. Een rondwandeling van circa 4 km over de Linderesch en door de zogeheten 'esbosjes'.

  Ommetje Schrapveen: vanaf 36

  Ommetje 'Schrapveen' (4 km): Volg vanaf De Kruidenhoeve (pijl bruin) en maak, vanaf knooppunt 36, dit rondje! Wandel door Drenthe naar 69-68 richting 36 naar eindpunt De Kruidenhoeve (Ov). Je wandelt door een oud boerenlandschap en langs het (natte) natuurgebied 'Schrapveen' (niet toegankelijk).

 • horeca

  Het Kabouterwoud

  Bij horeca 'Het Kabouterwoud' kun je terecht voor een drankje. lunch en diner. Voor de kinderen is er veel te beleven, ook buiten in het bos. Klik op de link voor de recente (weekend) openingstijden.

  Restaurant Het Kabouterwoud
 • 1
  Bezienswaardigheid

  Het Nolderwoud

  Geschiedenis 'Het Nolderwoud'

  'Het Nolderwoud' was vroeger Kamp Linde. Het werd in 1940 gesticht als werkkamp voor werklozen. Zij hebben de bossen in deze omgeving aangeplant. Twee jaar later diende dit kamp voor opvang van Joden. Onder de link: Barak Linde wordt verbouwd tot expositieruimte.

  WO2 geschiedenis in Drenthe

  Aan het einde van de tweede wereldoorlog werd dit voormalige kamp gebruikt voor opvang van evacués. De huidige eigenaars, Freek en Wilma Fieten, hebben in 1996 het terrein verbouwd tot een groepsaccommodatie, bungalowpark, hotelkamers, welness, restaurant en visvijver. (Visvijver, vooraf bespreken.)

  Overnachten bij Het Nolderwoud
 • instructie

  Knooppunt 67 - Hooiweg

  Knooppunt 67, Hooiweg (Dr): volg de juiste looprichting (pijl: bruin) via de omhooglopende POI-nummering.

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Esbosjes Nolde

  Boscomplex Nolde - reservaat

  Bospercelen die later in deze omgeving toegevoegd zijn, werden ingeplant met naaldhout of Amerikaanse eik. Omdat de 'moderne' boer zijn afrasteringspalen, timmerhout en hanenbalken van de handel betrekt, kunnen de bomen in de bosjes van Het Drentse Landschap tegenwoordig ongestoord oud worden.

  Lees meer...

  Oud schoolpad

  Het is moeilijk te herleiden, maar je loopt nu nog steeds over het gedeelte van een oud schoolpad. Dit werd vroeger door de plaatselijke boerengezinnen intensief gebruikt tussen het buurtschap Nolde en Linde. Voordat het Nolderbosje werd aangeplant met jonge boompjes, werden aardappels verbouwd.

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Buurtschap Nolde

  Boerderij 'Het Reestdal'

  Nu: Vakantiewoning ‘Boerderij het Reestdal’ heeft een weids uitzicht en is gelegen op een particulier boerenerf. Toen (foto boven): hoe het ooit is geweest aan Nolderweg 5. Het huidige gastenverblijf (niet naar binnen gluren) is geschikt voor 8 personen en heeft 4 slaapkamers en een ruime woonkamer.

  Lees meer...

  Historie buurtschap Nolde

  Buurtschap Nolde bestond rond 1800 uit vijf naast elkaar gelegen boerderijen met omringende esgronden (akkers). Op de lager gelegen gronden langs de Reest bevonden zich de wei- en hooilanden. Tot 1900 grotendeels in gebruik door de gemeenschappelijke heidevelden, waar schapen graasden.

  Nolde ligt op het laatste puntje van de stuwwal richting Zuidwolde. De es van het gehucht lag als een soort schiereiland in het beekdal van de Reest. Je ervaart daar nu maar weinig meer van omdat in het landschap bosjes en boomsingels verschenen en de vergezichten verdwenen.

 • instructie

  Startpunt Nolde - knooppunt 64

  Vanaf knooppunt 64 naar links het erf op naar Rustpunt 'Achter 't Koeienpad'. Volg de markering (pijl: bruin) over het campingterrein. Voor de bosrand rechts en na hekje door het weilandpad (omheind) richting knooppunt 63 tot (i) 'Knooppunt 68 - Splitsing route'.

 • horeca

  Rustpunt Achter 't Koeienpad

  Rustpunt en B&B 'Achter 't Koeienpad', op het erf van het gelijknamige SVR Boerderijcamping is het gehele jaar geopend. Toiletgebruik volg het bordje. U kunt vanaf deze locatie ook meerdere wandel- en fietsroutes van Landschap Overijssel starten.

  Rustpunt & Boerderijcamping Routes Landschap Overijssel
 • 4
  Bezienswaardigheid

  Stuwwal Zuidwolde

  Suudwoldiger Rug

  Op dit punt kun je, achteromkijkend en recht voor je, goed zien dat het buurtschap Nolde hoog ligt. De es van dit gehucht lag als een soort schiereiland (kaart 1900) in het beekdal van de Reest. Je ervaart daar nu maar weinig meer van omdat overal in het landschap bosjes verschenen zijn.

  Terugtrekkende gletsjers

  De terugtrekkende gletsjers (voorlaatste ijstijd) lieten grondmorene achter in de vorm van een laag keileem van wisselende dikte met daarop smeltwaterafzettingen. De Rug van Zuidwolde ligt 16 m +NAP. Over deze rug liep een oude verbindingsweg door het Reestdal via de Ommerschans naar het Vechtdal.

  Vanaf de Middeleeuwen

  In de Middeleeuwen ontstond de nederzetting Zuidwolde te midden van uitgestrekte moerasgebieden. Op kleinere zandkoppen eromheen esgehuchten. Verandering geschiedde door de grootschalige verveningen vanaf de 17e eeuw op initiatief van de familie Van Echten. Hierdoor ontstonden nieuwe buurtschappen.

 • instructie

  WKP 68 - Splitsing 14 / 10 km

  Hooilanden-route 14 km (knooppunt 68, 36, 69). Veel regenval, te nat gras richting Den Oosterhuis / Schrapveen? Deze tip!

  Alternatief (10 km), rechtdoor

  Vanaf knooppunt 68 rechtdoor (oranje lijn) over Nolderweg tot de eerste wegsplitsing bij huisnr. 9. Volg de weg Schrapveen naar links. Vanaf huisnr. 7: vervolg de markering (pijl: bruin) van het regionale wandelnetwerk.

  Schouwpad-route (10 km), links

  Schouwpad-route (10 km) richting 26 (linksaf na de stuw). Tip: graspad goed begaanbaar bij droog weer! Verderop, vanaf huisnr. 7 in het buurtschap Schrapveen, naar links weer de markering (pijl: bruin) van het regionale wandelnetwerk.

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Waterberging Nolderveld

  Waterberging Nolderveld

  In het gebied 'Nolderveld-Jodenvonder' bij Zuidwolde is in 2011 gestart met de omvorming van landbouwgronden tot natuur. Vroeger graasden hier de Limousinrunderen van stichting Het Drentse Landschap. Privéfoto routemaker: opgegraven kienhout.

  Ecologische verbindingen

  Voor dit gebied in de bovenloop van het Reestdal was - naast het herstel van de natuurwaarden en aanleg van ecologische verbindingen - waterberging als doelstelling geformuleerd. Het herstelproces vond plaats in overleg met o.a. het Waterschap Reest en Wieden.

  De Loop van de Reest

  De lange afstandswandeling 'De Loop van de Reest' tussen Meppel en Hoogeveen vertelt circa 160 km het verhaal van de geschiedenis van het Reestdallandschap. Vrijwel nergens in Nederland vind je een beek die zo goed bewaard is gebleven als de Reest.

  Lees meer over LAW (160 km)

  Hooilanden

  De hooilanden waren in het verleden belangrijk voor de gemeenschap. In de late middeleeuwen zijn de meeste hooilanden privébezit geworden, veel eerder dan de zogenaamde 'meenten' (gemeenschappelijke weilanden). Tegenwoordig worden de hooilanden beheerd door het Drentse en Overijsselse Landschap.

  Ecoloog van der Weele vertelt
 • 6
  Bezienswaardigheid

  Het Jodenvonder & ooievaars

  Vonders over de Reest

  Over de Reest ligt een aantal vonders (smalle bruggen van planken) die er vroeger voor zorgden dat de mensen aan de verschillende zijden van het grensriviertje de Reest, contact met elkaar konden hebben. Herstel van dit brugje 'Het Jodenvonder' was in 1997.

  Het Jodenvonder

  De naam 'Jodenvonder' zou zijn ontstaan nadat een joodse marskramer op deze plek in de Reest verdronk. Tussen de 17e en 20e eeuw trokken deze zogenaamde 'kiepkerels' door Noord-Nederland met hun koopwaar in een mand op de rug ('kiep' is Nedersaksisch voor mand).

  Jodenvonder in oude luister

  Ooievaars in het Reestdal

  In het voorjaar zien de hooilanden aan de Overijsselse kant van de Reest niet alleen geel van de dotterbloemen, maar ook laten de vele klepperende ooievaars (Eibers) van zich horen. Het paalnest, voorheen na de grensoversteek, staat sinds 2020 bij De Kruidenhoeve.

  Het ringen van de ooievaars

  Vrijwilligers van de stichting Stork moeten bij het ringen van de jonge ooievaars hoog klimmen om ze te kunnen vangen. Vervolgens worden ze geringd, met een uniek nummer, op de begane grond en ook gewogen. De jongen vliegen na circa 9 weken uit. Je kunt het van dichtbij beleven bij 'De Lokkerij'.

  Link naar 'De Lokkerij' (Dr)
 • 7
  Bezienswaardigheid

  Atelier Marie Louise Minke

  Ateliertuin Marie Louise Minke

  Voordat je de verrassende belevingstuin van beeldend kunstenaar Marie Louise Minke gaat bezoeken, graag even aanbellen bij de voordeur. In de ruimtelijke ateliertuin staan objecten die gemaakt zijn van natuurlijk materiaal dat voor een bijzondere sfeer zorgt.

  Lees meer
 • horeca

  De Kruidenhoeve, Rustpunt/B&B

  Een bezoek brengen aan het rustpunt 'De Kruidenhoeve'? Na het houten toegangshek rechtuit door de tuin langs beelden naar de groene kast. Maak gebruik van de selfservice (prijzen o.a. koffie/thee/soep/fris, zie lijst). Het gehele jaar open tenzij het vriest. Toilet in het halletje van het gebouw.

  Rustpunt / B&B De Kruidenhoeve
 • instructie

  Startpunt Den Oosterhuis

  Loop over het halfverharde pad naar de asfaltweg. Bij knooppunt 36 (Ov) linksaf richting 69. Let op de markering (pijl: bruin) door Recreatieschap Drenthe. Tips en/of alternatief pad (oranje lijn), lees de instructies (i). Ommetje 'Schrapveen': 36-69-68 richting 36, eindpunt De Kruidenhoeve.

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Grensoversteek & buurtschappen

  Grensoversteek Schrapveen

  Wanneer je op dit bruggetje staat, een van de vele in het Reestdal, heb je rechts zicht op de steeds smaller wordende Reest, stroomopwaarts richting de bron. Links, het natuurreservaat Schrapveen.

  Over de Reestbruggetjes

  Onbeduidend slootje

  De oorsprong van de bovenloop van de Reest ligt ten noorden van Dedemsvaart in het buurtschap De Tippe (Ov). De afgedamde rechte sloot bij de oorsprong wordt verrijkt met kwelwater en stroomt als een onbeduidend slootje richting Schrapveen en tot in de stad Meppel.

  Beekdal van de Reest (Dr)

  Moerassprinkhaan

  De Reest ligt in (natuur)gebied Schrapveen-Nolderveld-Jodenvonder. Het grensriviertje de Reest kenmerkt zich door grote contrasten op korte afstand. Kleinschalig (boeren)landschap wordt afgewisseld met stuifduinen en (moerassige) hooilanden. O.a. de moerassprinkhaan voelt zich hier thuis.

  Ecoloog v der Weele vertelt...

  Buur(t)schappen

  In Nederland kennen we van oudsher het 'buurtschap' als naam voor een verzameling huizen of boerderijen zonder formele zeggenschap. Een 'buurschap' of 'boerschap' kent een andere betekenis: een gehucht waar de heer of boer zeggenschap heeft.

  Lees meer
 • 9
  Bezienswaardigheid

  Natuurreservaat Schrapveen

  Planten als vertellers

  Reservaat Schrapveen heeft vanwege haar moerassige hooilanden een grote natuurwaarde. De zeldzame planten vertellen stuk voor stuk iets over de plek waar ze groeien en worden daarom nauwlettend gevolgd door de beheerder Het Drentse Landschap. Vanwege de kwetsbaarheid is het gebied niet toegankelijk.

  Info Schrapveen, kopieer deze link.

  https://hetreestdal.nl/?p=164

  Moeraskartelblad

  In het Reestdal groeit een bijzondere plant die het gemis van de orchidee ruimschoots compenseert: 'Moeraskartelblad' (onderste foto: archief HDL). Deze plant bloeit in het voorjaar en houdt van de drassige, matig voedselarme grond van reservaat Schrapveen.

  Moeraskartelblad op video
 • 10
  Bezienswaardigheid

  Buurtschap Paardelanden

  Historie Paardelanden

  In de gemeente Zuidwolde vormt het huidige Linde (Dr) het middelpunt van de buurtschappen Nolde, Schrapveen, Paardelanden en Vuile Riete. De buitenstreek van Linde grenst aan het Reestdalgebied. Van oorsprong is de naam 'Paardelanden' ontstaan uit het gebruik van gemeenschappelijke 'paardenweiden'.

  Linde, het dorp dat wandelde
 • horeca

  Rustpunt 'Atelier de Klomp'

  Paardelanden 15 (Dr): ‘De Klomp’ biedt meer dan alleen een atelier of bed en breakfast. Vanaf april t/m oktober is ook het Rustpunt (selfservice met prijslijst) geopend. U kunt vanaf deze locatie ook meerdere wandel- en fietsroutes van Landschap Overijssel starten.

  Rustpunt en B&B de Klomp Routes Landschap Overijssel
 • 11
  Bezienswaardigheid

  WolleSik - boerderijwinkeltje

  WolleSik: schapen en geiten

  Op het erf is een kleine boerderijwinkel waar kaas, zuivelproducten, lamsvlees en wat streekproducten te koop zijn.

  Openingstijden boerderijwinkel

  Een bezoek aan de kleine boerderijwinkel is mogelijk van april t/m december op woensdag t/m vrijdag van 13 tot 16 uur. In het weekend: op elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 11 tot 15 uur.

  Lees meer over WolleSik

  Zaterdag: biologische groenten

  Tijdens de openingstijden, 2e en 4e zaterdag van de maand, worden ook biologische groenten van Tuinderij De Zonnehorst verkocht. Rondleidingen op de boerderij zijn op deze open zaterdagen gratis, dan is er ook koffie en thee en er kan met de lammetjes worden geknuffeld.

  Lees meer over De Zonnehorst
 • instructie

  Knooppunt 73 - rondje landgoed

  Vanaf 73 maak je naar rechts een rondje over het landgoed Linde, een particulier bos. Volg de markering (pijl: bruin) naar knooppunt 28, 74, 85, 72 (over het viaduct) naar knooppunt 71 (Ommerweg). Vervolg de route naar 83 richting 67 tot het eindpunt Het Kabouterwoud

 • 12
  Bezienswaardigheid

  Landgoed Linde

  Landgoed Linde

  Landgoed Linde is een particulier bos, en in 2003 aangelegd. Gewezen boeren konden, met behulp van subsidie, hun groenlanden laten beplanten met jonge boompjes. Wilden zij een poel aanleggen, dat mocht wel, maar daar werd geen subsidie over verstrekt. Ieder jaargetijde vergde een andere vegetatie.

  Planten en dieren

  Wanneer je heel bewust over dit landgoed wandelt, dan ontdek je in elk seizoen wel iets verrassends. Je loopt in afwisseling van bos, poelen en open vlaktes en waar vele (bijzondere)planten en dieren zich thuis voelen. Speur en tuur in het rond.

 • 13
  Bezienswaardigheid

  Ecoduct Stiggeltie

  Ecoduct Stiggeltie

  Om de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau beter met elkaar te verbinden, werd in 2012 ecoduct Stiggeltie gerealiseerd. De twee grote natuurgebieden werden op deze manier met elkaar verbonden zodat er uitwisseling kon ontstaan tussen planten en dieren aan weerskanten.

  Door de aanleg van ecoduct Stiggeltie is de verbinding aan de zuidzijde van de N48 verbeterd. In het natuurgebied, dat in beheer is van Het Drentse Landschap, grazen ook vleeskoeien van de boeren.

 • 14
  Bezienswaardigheid

  Bosjes op de Linderesch

  Linderesch

  Een groot deel van de bosjes op de Linderesch stammen van ver voor 1900. Met name in de periode dat de essen door fosfaatgebrek (‘ziekte der essen’) slecht produceerden, werden delen met eikenhakhout bebost. Deze bosjes waren nuttig als leverancier van geriefhout en voor de zogeheten Eekschillers.

  Eekschillers

  Bij het eekschillen draaide het allemaal om de schors van de jonge eikenboom, want daar zat looizuur in. Dit looizuur werd gebruikt voor het leerlooien. Dit deed men meestal in het voorjaar, de sapstroom kwam dan sterk op gang en daardoor kon men de schors gemakkelijk van de stam losmaken.

  Klik op link 'Het geheugen van Drenthe' en zoek in het archief op de gewenste (beeld) informatie. Er staat onder 'You tube - Drents Archief' ook een filmpje over het oude ambacht 'eekschillen'.

  Het geheugen van Drenthe
 • 15
  Bezienswaardigheid

  Esbosjes Zuidwolde

  De Esbosjes - natuurreservaat

  Op en rond de stuwwal van Zuidwolde beheert Het Drentse Landschap verspreid liggende bosjes, maar ook enkele kleine akkers en wat schraallanden. Een waardevol, kleinschalige cultuurlandschap met bijbehorende karakteristieke natuurwaarden. Het bosgebied is rijk aan dierenleven, waaronder de das.

  Familieburchten dassen

  De ruigste delen van deze bosjes bieden een goede uitvalsbasis voor dassen. Er liggen grote familieburchten in het gebied. Wanneer dassen eenmaal ergens wonen, blijven ze het liefst er generaties lang zitten. Het gebied is rijk afwisselend, de dassen kunnen zo het hele jaar rond iets te eten vinden.

  De das, panda van 't Reestdal?
 • parkeerplaats

  Parkeren 'Het Kabouterwoud'

Een aantal ondernemers uit het Reestdal (Overijssel/Drenthe) omgeving Den Oosterhuis (Ov) en Linde/Nolde (Dr) laten u meegenieten op hun route.

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.