Terug 3,2 km

De barones en de dominee

Zwolle

Bijzondere stadswandeling door het Zwolle van de 19e eeuw, een slaperige provinciehoofdstad waar rumoer ontstond over de vermeende relatie tussen een barones en de gehuwde dominee Van Rijn. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Wim Coster.

Begin uw wandeltocht van dit schandaalverhaal vanaf de Blijmarkt 1, in het historisch stadscentrum van Zwolle, op de trappen van Museum de Fundatie.

Prima toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers en mindervaliden.

 • startpunt

  Het woonhuis van Jeannette

  Welkom bij het huis waar zich een van de grootste liefdestragedies van het 19e eeuwse Zwolle afpeelde. Bij hun huwelijk in 1856 kregen Jeannette Van Dedem en Daniël Pruimers, beiden nog net twintig jaar, de sleutel van zijn vader.

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Voormalig Paleis van Justitie

  De start

  Begin uw wandeltocht van dit schandaalverhaal vanaf de Blijmarkt 1, in het historisch stadscentrum van Zwolle, op de trappen van Museum de Fundatie.

  Vele malen was Jeannette sinds september 1863 gedwongen voor uiteenlopende rechtszaken naar dit Paleis van Justitie te komen. Dominee Van Rijn moest daar, al spoedig vanuit het gevang, eveneens verschijnen. Ook na zijn vrijspraak door de Hoge Raad in juni 1864, maar hij kwam er niet meer.

  Schuld en boete

  Zo werd zij er door de rechtbank van beschuldigd, dat ze in 1863 haar Zuid-Franse buitenechtelijk kind Hendrik van Denem - met een ‘n’ dus - met behulp van Van Rijn had laten verdwijnen. Ook werd ze ervan beschuldigd, dat ze haar dochter Daniella Margaretha in september 1863 had laten ontvoeren.

  Dit nadat de voogdij over het kind was toegewezen aan haar schoonvader Nicolaas Pruimers. Ook in hoger beroep werden de beschuldigingen tegen haar gehandhaafd.

  Het gebouw anno nu

  Na het vertrek van Justitie in 1975 werd het Paleis door architect Arne Mastenbroek grondig verbouwd. In 1994 kreeg het een museale functie. Architect Gunnar Daan ontwierp de nieuwbouw voor de in 2005 geopende Fundatie. Bierman Henket architecten kwamen met de spraakmakende bolvormige toevoeging.

  Over de Fundatie
 • horeca

  De Suikerberg

  Wat een sprookjesachtig pand; wat een geweldig idee om hier een lunchcafé te beginnen; een mooiere plek voor een zonnig terras is bijna niet denkbaar... Zomaar een greep uit de vele reacties op het plan om van dit gerenoveerde historische pand een lunchcafé te maken. Meer lezen of een virtueel kijkje nemen?

  Naar de site van de Suikerberg
 • parkeerplaats

  Parkeren / fietsenstalling

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Odeon

  Schouwburg Odeon

  In mei 1844 sprak Eduard Douwes Dekker, ofwel de schrijver Multatuli, in Schouwburg Odeon over de zaak van ‘Mevr. De Wed. P. geb. barones van D. te Z.’ Zijn aanvankelijk welwillende mening over de weduwe had hij toen al geheel herzien.

  Multatuli

  In oktober 1863, toen hij net over de zaak had vernomen, zag de schrijver Jeannette nog als een ‘zuster in het kwaad’. Waarom, riep hij toen verontwaardigd uit, had de weduwe haar buitenechtelijk kind moeten afstaan? Hadden niet ‘natuurlijke’ en wettig geboren kinderen dezelfde rechten?

 • 3
  Bezienswaardigheid

  De Groote Sociëteit

  Onder notabelen

  Op 28 juli 1856, twee dagen vóór het huwelijk van Jeannette en Daniël, gaf Nicolaas Pruimers een feest voor iedereen in Zwolle en omgeving, die hij een uitnodiging waardig achtte. Decor voor deze gebeurtenis was de Groote Sociëteit.

  In het gebouw aan de Koestraat 8 zetelde sinds 1802 een gelijknamig genootschap van notabele Zwollenaren; bestuurders, juristen, rijke kooplieden, mannen van adel. Onder hen Nicolaas Pruimers, die waarschijnlijk ook de goedgevulde wijnkelder bevoorraadde.

 • 4
  Bezienswaardigheid

  De Koestraat, in 1860

  Geen spat veranderd

  De Koestraat en het Kromme Jak zijn nauwelijks veranderd sinds 1860. Vrijwel om de hoek bij Jeannette lag de Koestraat, vol huizen van juristen en andere notabelen. Naast de rechtbank stond, en staat, hier de Lutherse kerk en daarnaast weer de Groote Sociëteit, waar voorname Zwollenaren afspraken.

  Op nummer 20 in de Koestraat woonde tante Carolien, ook wel ‘Carel’ geheten. Of, in de taal van de kinderen Van Dedem, tante ‘vinger in de neus’. Samen met tante Trui en tante Feith, zusters van hun vader Godert Willem, hielden ‘de tantes’ een oogje in het zeil bij de opvoeding.

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Even voorstellen:

  De hoofdpersonen

  Van links naar rechts: de dominee, de barones en de officier van justitie/het lid van de kerkeraad, in 2016 gespeeld door theatergroep Suus.

 • 6
  Bezienswaardigheid

  Pak de steeg

  De Jordaan van Zwolle

  Het meest ongeschonden straatje van de stad. Loop door de steeg naar het volgende routepunt.

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Woning Hendrik Machielsen

  Dubieuze dubbelrol

  Officier van justitie en lid van de kerkenraad Hendrik Machielsen vestigde zich, na zijn huwelijk met een dochter van de Dalfser burgemeester baron Mulert, in de Schoutensteeg. Hij woonde er op bijna letterlijk een steenworp afstand van wijnhandelaar Nicolaas Pruimers.

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Woning Nicolaas Pruimers

  Bescheiden optrekje

  Schoonvader Nicolaas Pruimers, in 2016 in een voorstelling van theatergroep Suus.

  Pruimers (†1881) behoorde tot de rijkste Zwollenaren. Maar een groot huis in de stad of een luisterrijk buiten permitteerde hij zich niet. In zijn huis aan de Bloemendalstraat groeide na 1865 ook zijn kleindochter Daniella verder op, onder het toezicht van gezelschapsdame juffrouw Addor.

 • wandelknooppunt

  K37

 • 9
  Bezienswaardigheid

  Consistoriekamer Grote Kerk

  Barokke consistoriekamer

  Aan de westzijde van de, door de torenval ingestorte kerk, werd in 1686-1688 de barokke achthoekige consistoriekamer aangebouwd. Enige jaren geleden is deze helemaal gerestaureerd en opnieuw geschilderd in de originele kleuren.

  In de consistoriekamer bracht Van Rijn menig uurtje door. Niet altijd tot zijn genoegen. Zeker niet tijdens de verhoren door de kerkenraad in september 1863.

 • horeca

  De Hoofdwacht

  Gebouwd tegen een zijkant van de Grote Kerk, aan de kant van de Grote Markt, staat De Hoofdwacht. Op de bovenste gevel van het gebouw prijkt de Latijnse tekst ‘Vigilate Et Orate’, ‘Waakt en Bidt’. Woorden die officier van justitie en lid van de kerkenraad Hendrik Machielsen op het lijf waren geschreven. Het gebouwtje verrees in 1614 als onderkomen voor de stedelijke garnizoenswacht.

  In den Hoofdwacht brasserie
 • 10
  Bezienswaardigheid

  De Grote Kerk

  De routes binnen de kerk

  Bij binnnenkomst: rechtsaf richting de preekstoel, bank F1: "In oktober 1857, ruim een jaar na haar huwelijk, kreeg Jeannette voor een paar gulden per jaar in de Grote Kerk haar eigen plaats. Daar zat ze in bank F op nummer 1, onder de vrouwen."

  Vanaf het preekgestoelte in de Grote Kerk keek Johannes van Rijn na zijn intrede op 19 september 1858 uit op een kerk die zo’n tweeduizend personen kon herbergen. Recht voor hem wist hij al snel de jonge Jeannette Pruimers. Later nam hij haar portret met zich mee op ‘de stoel’.

  ‘Daar stond Johannes, op de met houtsnijwerk versierde kansel, met de wijnranken, ontleend aan de woorden van Christus uit Johannes 15: 1. 'Ik ben de ware wijnstok.' De slang verwees naar de zondeval. In de hoeken waren de koppen van de briesende leeuw te zien, als symbool van de duivel.

  Als de predikant naar links keek, vanaf zijn preekstoel, ‘zag en hoorde hij het majestueuze Schnitgerorgel, een van de grootste in zijn soort in Nederland, met zijn vier klavieren, vierenzestig registers en vierduizend pijpen.’

  ‘Onder het orgel bevonden zich de vijftien treden van de opgang naar de consistoriekamer, op de plaats van de voormalige toren, met een grote gebeeldhouwde engel en zes kleine engeltjes, elk een muziekinstrument vasthoudend.’

  Boven de deuren die vanaf de trap toegang bieden tot de consistoriekamer prijkt nog altijd de ‘naamketen der predikanten’ die de Nederlands (of Nederduits) Hervormde Gemeente te Zwolle hebben gediend. Onder hen, van 1858 tot 1864, ook Van Rijn.

  Muziek: Ferdinand Binnendijk
 • horeca

  Voormalig Grand Cafe Harmonie

  Vroeger zat hier Grand Cafe Harmonie, tegenwoordig stadscafe Blij.

  www.stadscafeblij.nl
 • 11
  Bezienswaardigheid

  Grote Markt Jeannette & Daniël

  De Harmonie

  Tijdens de jaarlijkse zomerkermis in 1853 maakte Jeannette van Dedem, nog net zeventien jaar, kennis met de even oude Daniël Pruimers, zoon van de puissant rijke wijnhandelaar en investeerder Nicolaas Pruimers. Zeer wel mogelijk ontmoetten zij elkaar hier op de Grote Markt voor De Harmonie.

  Misschien wel op de plaats van de tegenwoordige aartsengel Michaël, schutspatroon van de stad. Suzette, Coenraad Willem en Alexander merkten al snel dat hun zusje smoorverliefd was.

  Naast de Grote of Sint Michaëlskerk was de in neoclassicistische stijl opgetrokken Harmonie één van de beeldbepalende gebouwen op de Grote Markt. Daar konden leden van de deftige middenklasse elkaar sinds 1828 ontmoeten. Hier rechts vóór de sociëteit op een schilderij van Adrianus Serné.

 • 12
  Bezienswaardigheid

  Hoorcollege: Zwolle 1845-1865

  Wat gebeurde er in die tijd?

  Een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de periode van ons schandaalverhaal. Verteld door Janpieter Boudens en begeleid op mandoline door Ferdinand Binnendijk.

  Ferdinand
 • 13
  Bezienswaardigheid

  Cholera, Tering, Kinkhoest

  Ziektes teisteren het volk

  Het Zwolle van de 19e eeuw was in het geheel niet aangenaam voor de zwakken van gestel. Het land werd geteisterd door veeziektes, ziektes van het gewas, maar ook onder de bevolking heersten cholera, tering, tyfus en roodvonk, die een ware slachting veroorzaakten onder het gewone volk.

 • wandelknooppunt

  K31

 • 14
  Bezienswaardigheid

  Woning Van Rijn

  De Thorbeckegracht

  Spoedig na zijn komst in Zwolle betrok de predikant Van Rijn met zijn gezin een groot pand aan De Dijk, tegenwoordig Thorbeckegracht 13. Het stond vrijwel naast het geboortehuis, op nummer 11, van zijn illustere stadgenoot Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872).

 • 15
  Bezienswaardigheid

  Gevangenis

  Argusogen

  Bijna negen maanden bracht Van Rijn door in het Huis van Burgerlijke en Militaire Verzekering aan de Spinhuiswal, tegenwoordig de Menno van Coehoornsingel. Hij genoot er een bijzondere status.

  Aan de ene kant werden de dominee privileges verleend, zoals een eigen bediende, pen en papier en de mogelijkheid om te wandelen in de tuin van de directeur. Aan de andere kant werd hij nauwlettend, meer dan zijn lotgenoten, in de gaten gehouden.

  Comfortabel waren de omstandigheden in het in 1739, als eerste speciaal gebouwde, gevangenisgebouw in Overijssel bepaald niet. ‘Alleen via zijn vrouw kon de dominee iets vernemen over en van Jeannette, maar die verbinding was voor hem niet ideaal.’

 • instructie

  Hoe loop je hier verder?

  Route: Loop rechtdoor de Assiesstraat in. Ga bij de Schoolmeestersteeg linksaf. Loop richting de Gracht en steek over via het Pelserbruggetje.

 • wandelknooppunt

  K29

 • 16
  Bezienswaardigheid

  Hoorcollege: Over de Kerken

  Over de kerken in Zwolle

  U staat hier bij de voormalige Broerenkerk, een van de kerken van de Hervormde Gemeente Zwolle. Janpieter Boudens vertelt in dit hoorcollege over andere kerken in de binnenstad van Zwolle in de negentiende eeuw. Ferdinand Binnendijk begeleidt het verhaal op mandoline.

  Ferdinand Binnendijk
 • horeca

  Waanders in de Broeren

  Waanders In de Broeren is veel meer dan een boekwinkel; een ongekende wereld waarin je verrassend kunt winkelen, lekker kunt eten en drinken in onze brasserie of genieten van een lezing, concert of tentoonstelling.

  De site
 • 17
  Bezienswaardigheid

  Hoorcollege: Hoe het afliep

  De tragische gebeurtenissen

  Hoor hier hoe het verhaal tot een tragisch einde komt.

 • wandelknooppunt

  K28

 • 18
  Bezienswaardigheid

  Hoe het verder ging

  Alles ging mis...

  Een korte serie foto's over de levensloop van onze hoofdpersonen:

  Franse bewijslast.

  Het huis in Solliès sur Ville, nabij het Zuid-Franse Hyères, waar Henri van Dedem opgroeide.

  Een jonge Daniella Pruimers, de enige dochter van Jeannette Pruimers barones Van Dedem.

  Het graf van de dominee in Riverside County (Californië).

  Een van de woonhuizen van Jeannette in de Zuid-Engelse badplaats St. Leonards on Sea.

  Het graf van Jeannette in St. Leonards on Sea/Hastings.

  Henri van Dedem omstreeks 1930.

  De Jankaemonda vandedemii, gekweekt door Henri van Dedem, maar pas ver na zijn dood als zodanig erkend.

 • 19
  Bezienswaardigheid

  Verderop: Vader sterft

  Godert Willem baron Van Dedem

  Op zijn havezate in Dalfsen sleet Godert Willem baron Van Dedem tot den Berg zijn laatste levensdagen in eenzaamheid en verdriet. Vlak voor hij op 28 mei 1866 overleed, ging het bericht dat zijn dochter Jeannette, met Van Rijn op weg naar Amerika, schipbreuk had geleden en was verdronken.

 • wandelknooppunt

  K26

 • 20
  Bezienswaardigheid

  Woning Sloet

  De Boerenbaron

  Rechter mr B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis, wonend aan de Eekwal, een liberaal van landelijke bekendheid, voortrekker op velerlei gebied, dichter ook, was opmerkelijk snel met zijn oordeel in de zaak tegen de barones en de dominee. Had ook hij zich mee laten slepen door het publiek rumoer?

  Lees zijn verhaal
 • 21
  Bezienswaardigheid

  En op Den Berg...

  Hoe ging het verder ?

  Op zijn havezate in Dalfsen sleet Godert Willem baron Van Dedem tot den Berg zijn laatste levensdagen in eenzaamheid en verdriet. Vlak voor hij op 28 mei 1866 overleed, ging het bericht dat zijn dochter Jeannette, met Van Rijn op weg naar Amerika, schipbreuk had geleden en was verdronken.

  Het tegenbericht kwam pas na het overlijden van Godert Willem. Zijn middelste zoon Alexander nam het beheer van landgoed en huis over en ging er ook wonen. In 1985 werd de oude havezate Den Berg met het landgoed in afgeslankte vorm ondergebracht in een stichting, met familieleden als bestuurders.

  De website van Den Berg
 • wandelknooppunt

  K23

 • eindpunt

  Meer weten over dit verhaal?

  Wim Coster volgde de sporen van deze twee tragische hoofdpersonen en stuitte op een familietragedie. Via brieven, testamenten, procesdossiers en krantenberichten reconstrueerde hij deze geschiedenis en kwam hij nog levende nazaten op het spoor. Lees zijn meeslepende verhaal als boek.

  Bestel het boek

Dank zij het speurwerk van schrijver en historicus Wim Coster wordt duidelijk wat er zich in het kleinstedelijke Zwolle rond 1860 heeft afgespeeld.

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.