Terug 11 km

Balkbrug: prachtig Reestdal

Balkbrug

Het Reestdal: wandel door het oeroude beekdallandschap langs het lieflijk kronkelende grensriviertje de Reest en door maar liefst drie natuurreservaten. kijkheuvel Takkenhoogte geeft zicht op het Meeuwenven, op de Wildenberg dolen schapen en grote grazers, de Haardennen kent stuifduinen.

Startpunt: bezoekerscentrum De Wheem, Oud Avereest 22, 7707 PN Balkbrug. Alternatief: campings aan De Haar 5 of 7 in Balkbrug. Start bij keuzeknooppunt A25. Horeca: campings aan De Haar en een Rustpunt (selfservice) in Rabbinge. Uw hond mee? Een alternatief pad (oranje lijn) op De Wildenberg. Lees de instructie.

Route door bos, heide, zandpaden en langs wateren is gemarkeerd door het wandelnetwerk Reestdal. Looprichting: volg de omhooglopende POI-nummering.

 • startpunt

  De Wheem (wandelroutes)

  Bij het verlaten van de parkeerplaats, achter Bezoekerscentrum De Wheem, sta je nu bij het informatiebord wandelnetwerk 'Startpunt Oud Avereest' A30 (foto). Looprichting: volg de omhooglopende POI-nummering van een wandeling. Lees ook de instructies (i) m.b.t. de juiste looprichting / uitstapje!

 • parkeerplaats

  P De Wheem, bezoekerscentrum

 • wandelknooppunt

  A30

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Bezoekerscentrum De Wheem

  Foto: Bennink fotografie

  Bezoekerscentrum De Wheem

  Bezoekerscentrum De Wheem van Landschap Overijssel is een goed begin- of eindpunt van een middagje Reestdal. In deze fraaie boerderij midden in het Reestdal, is van alles te beleven. Behalve mooie exposities vind je er een leuke winkel en kun je er terecht voor een kopje koffie met wat lekkers.

  Speelnatuur

  Een specialiteit van De Wheem is de havermout-appeltaart ('Reestdalkoek'); één van de lekkere streekproducten uit het Reestdal. Kinderen kunnen zich binnen vermaken in de dassenburcht of op het spannende Speelnatuurpad achter De Wheem. Ook worden regelmatig leuke (kinder-)activiteiten georganiseerd.

  Wandel- en fietsroutes

  De Wheem is een Toeristisch Overstap Punt (TOP); een vertrekpunt voor wandel- en fietsroutes door het Reestdal. Naast de wandelingen van wandelnetwerk Vechtdal, kun je vanaf hier verschillende routes via de app van Landschap Overijssel volgen. Voor alle routes (ook speurroutes!), zie:

  routes Landschap Overijssel openingstijden De Wheem
 • 2
  Bezienswaardigheid

  Begraafplaats Oud Avereest

  De oudste begraafplaats

  In Oud Avereest ligt veruit de oudste begraafplaats van de voormalige gemeente Avereest. In de dertiende eeuw stond er al een kerkje. De bewoners uit de omgeving werden in- of in de directe omgeving van het kerkje begraven. Achter het smeedijzeren hek, op het hoogste gedeelte, stond de houten kerk.

  Militair Erehof Oud Avereest

  Aan de Meppelerweg het informatiebord over het Militair Erehof Oud Avereest. Om er veilig naar toe te lopen, kun je het beste toegang nemen via het smeedijzeren hek (foto boven). Achter dit hek stond in de tijd van 'Toen' een baarhuisje. Op de historische begraafplaats Achterveld nog te zien.

 • 3
  Bezienswaardigheid

  De Reestkerk

  Oude plek

  In opdracht van de bisschop van Utrecht, opvolger van de gesneuvelde Otto, die het leven liet bij de slag bij Ane in 1227, werd het Benedictijner Mariënklooster bij Hasselt gebouwd. Dit klooster kreeg twee taken; het moest dienen als bidplaats voor de gesneuvelden in de slag bij Ane...

  Houten kerkje...

  ... maar kreeg tevens de opdracht in het Reestgebied kerken te bouwen in het tegenwoordige Rouveen, IJhorst en Oud Avereest. Het eerste houten kerkje (100m vanaf de huidige kerk) werd verschillende keren als onderkomen voor soldaten uit de Ommerschans gebruikt en heeft het tot 1635 uitgehouden.

  Stenen kerk

  In dat jaar werd de tweede kerk, nu van steen, gebouwd. De eerste stond iets noordelijker op de verhoging die nog waarneembaar is op de naast de kerk gelegen begraafplaats. Bij deze kerk stond een klokkenstoel waarin de klokken hingen die later zijn overgebracht naar de in 1852 gebouwde kerk.

  Lees meer over de klokkenstoel

  Exposities & concerten

  Om de kerk ook in de toekomst goed te kunnen onderhouden is in het voorjaar van 2010 de stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ in het leven geroepen. De stichting heeft als voornaamste doel de instandhouding van de kerk, maar ook het organiseren van kleinschalige concerten en exposities.

  Lees meer over de Reestkerk
 • wandelknooppunt

  A31

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Bruggetje van Bartje

  Over de Reest

  Het kronkelige riviertje De Reest vormt de grens tussen Overijssel en Drenthe. Het Reestdal dankt niet alleen haar naam aan dit riviertje, maar ook haar kleinschalige cultuurlandschap.

  Lees meer

  Rechte sloot?

  Diverse keren bogen de bestuurders van beide provincies zich over de vraag hoe ze van het kronkelige riviertje een rechte sloot konden maken. Dat kon alleen als er aan weerszijden van De Reest stukjes grond van provincie zouden wisselen. Gelukkig zijn ze daar nooit uitgekomen.

  Bartje en de bok

  Het bruggetje hier over De Reest, wordt ook wel het 'bruggetje van Bartje' genoemd. In de vroegere TV serie Bartje probeerde het ondeugende jongetje hier een eigenwijze bok de brug over te laten steken. Het was de slotscene van de film. Hierna trok Bartje samen met zijn bok de wijde wereld in!

 • wandelknooppunt

  A39

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Boerderij De Wildenberg

  Boerderij 'De Wildenberg'

  Al halverwege de veertiende eeuw wordt in de archieven van het klooster van Dickninge (De Wijk) melding gemaakt van 'De Wijldenbarghen', oftewel de woeste berg. Van oudsher werden vanuit de boerderijen in het gebied Wildenberg-Rabbinge de eenmansessen of kampen bewerkt.

  Verbouwingen

  Boerderij De Wildenberg kent een roerige geschiedenis met een groot aantal verbouwingen. Je kunt je misschien niet voorstellen dat hier in de tweede helft van de 20e eeuw grote mestsilo's, een loopstal voor honderden koeien en een woonhuis voor de eisen des tijds.

  Geschiedenis 'De Wildenberg'

  Restauratie

  Inmiddels is de boerderij mooi gerestaureerd en ontdaan van alle moderne bedrijfsgebouwen. De hoeve ademt nu weer de sfeer van de Reestlanden van een eeuw geleden. Het Drentse Landschap heeft de boerderij De Wildenberg in de jaren negentig aangekocht, het is nu een erfgoedlogies.

  Teken van welvaart

  Beuken- en Kastanjebomen in de voortuin vormden een teken van welvaart, maar boden ook de nodige beschutting tijdens een warme zomerdag. Weetje: Het bladerdak van de bomen vormen een natuurlijke parasol, handig toch?

 • instructie

  Omleiding voor hondenbezitters

  Let op: natuurreservaat De Wildenberg is verboden voor (aangelijnde) honden (zie bordje). Volg de markering (oranje lijn) rechtuit. Op de klinkerweg linksaf, wandel tot wandelkeuzepunt 41 en vervolg rechts de route richting 43.

 • instructie

  Wandelnetwerk Reestdal

  Let wel: de lijnkleuren op de kaart komen overeen met de markering (pijl: verschillende kleuren) van het regionale wandelnetwerk in de provincie Overijssel. In Drenthe volg je de markering (pijl: bruin) en loop je van keuzepunt naar keuzepunt. (Foto: verschil aan keuzepunt A39.)

 • 6
  Bezienswaardigheid

  Natuurreservaat De Wildenberg

  Natuurreservaat De Wildenberg

  In natuurreservaat De Wildenberg, aan de rand van Het Reestdal, zie je glooiende heidevelden met stuifduinen. Het Drentse Landschap prijst zich gelukkig dit te mogen beheren!

  Lees meer...

  Grazers als natuurbeheerder

  Ronddolende grazende, hoogbenige Schoonebeker heideschapen en Schotse Hooglanders schonen de ongewenste plantengroei op. Maar dat is niet voldoende. Ook Natuurwerkgroep de Reest helpt een handje.

 • wandelknooppunt

  A41

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Takkenhoogte

  Familie

  De Takkenhoogte vormt een met eikenbos begroeide verhoging in het landschap. Deze verhoging is ontstaan als een rivierduin in de warme periode voor de laatste ijstijd. De Takkenhoogte is vernoemd naar de boerenfamilie Takken die in de negentiende eeuw op de boerderij De Wildenberg woonde.

  Soortenrijk

  De vennen en de nieuwe waterpartijen in het gebied worden bewoond door groene en bruine kikkers, heikikkers en kleine watersalamanders.

  Regelmatig broeden hier grauwe ganzen, wintertalingen, dodaarzen, wilde eenden, rietgorsen, roodborsttapuiten en grauwe klauwieren. Ook is het gebied van groot belang voor allerlei soorten trekvogels.

  Bij de inrichting van het natuurgebied vestigde zich een grote kolonie oeverzwaluwen in een zandhoop. Om de zwaluwen in het gebied te houden, is een deel van die hoop omgevormd tot een permanente zwaluwenwand.

  Nieuwe soorten

  In het heideveld van Takkenhoogte ontwikkelen zich verschillende soorten planten. De laatste jaren zijn veel nieuwe soorten opgedoken zoals grote wolfklauw en heidekartelblad. Ook komen in het gebied paddestoelen voor die karakteristiek zijn voor schrale bodems.

  Lees meer...
 • wandelknooppunt

  A43

 • wandelknooppunt

  A44

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Mysterie Takkenhoogte

  't Reestdal en haar mysteries

  Volgens de overlevering is Takkenhoogte nooit in landbouwgrond omgezet omdat hier in het verleden veel vee is begraven dat ten prooi viel aan een besmettelijke veeziekte. Nieuwsgierig hoe het is afgelopen? Open de link.

  Mysterie Takkenhoogte
 • wandelknooppunt

  A42

 • 9
  Bezienswaardigheid

  Meeuwenveen

  Kokmeeuwen en planten

  Het Meeuwenveen is een groot ven (een pingoruïne) met een duidelijke ringwal die gedeeltelijk is afgegraven. Vroeger huisde in het ven een grote kokmeeuwenkolonie waaraan het zijn naam te danken heeft. In het ven groeit veel Slangenwortel, dat behoort tot de Aronskelkfamilie.

  Lees meer...

  Pingoruine

  Een pingo is een heuvel tot zo'n 60 meter hoog, ontstaan doordat ondergronds ijs circa 100.000 jaar terug de bodem heeft opgedrukt. Als het ijs smelt ontstaat een 'pingoruïne', die de vorm van een krater heeft. Het Meeuwenveen is zo'n pingoruïne.

  Het ontstaan van een Pingo
 • 10
  Bezienswaardigheid

  Spookmeertje

  Ahh, witte wieven..

  Hier zie je een veenplas die door de mensen uit de buurt 'het Spookmeer' wordt genoemd. Het oude verhaal wil dat je er ’s nachts de kans loopt een spookachtige gedaante uit het water te zien verrijzen die je met zijn knekelhand naar de diepten van het meer probeert te lokken, maar hoe het afloopt?

  Klik op deze link

  Turf

  De plas is waarschijnlijk ontstaan doordat water in de diep uitgestoven laagte bleef staan. Het veen dat in het ondiepe water ontstond, is door minder bijgelovige lieden als turf uit het Spookmeer gestoken.

  Goed kijken

  Meestal ligt het spookmeertje er heel rustig bij. Als je goed kijkt (en even blijft kijken, want hij duikt regelmatig onder) zie je hier regelmatig de dodaar - een klein familielid van de fuut die zijn naam dankt aan zijn pluizige kontje.

  Lees meer over de dodaar
 • wandelknooppunt

  A38

 • wandelknooppunt

  A37

 • wandelknooppunt

  A32

 • 11
  Bezienswaardigheid

  Rustpunt Rabbinge

  Rabbinge

  Een heerlijk plekje om even pauze te houden. Je vind hier een Drentse koffiekast (inclusief prijslijst) met onder andere koffie en thee. Het rustpunt is het gehele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Bij vrieskou is er soms zelfs een kopje chocomelk of kwast..

  Limousin

  Tijdens de wintermaanden zie je de Limousin runderen in de potstallen op het erf. Een prachtig gezicht. Je ziet hier ook, zoals gebruikelijk in een potstal, dat de runderen steeds hoger komen te staan naarmate de winter vordert. In de zomermaanden grazen de runderen buiten.

  Wat is een potstal?
 • wandelknooppunt

  A33

 • 12
  Bezienswaardigheid

  Den Huizen

  Beschermd dorpsgezicht

  Den Huizen is één van de oudere buurtschappen in het Reestdal. Het bestaat uit slechts vier boerderijen, waarvan drie zich een rijksmonument mogen noemen. Daar komt bij dat Den Huizen de status van beschermd dorpsgezicht heeft gekregen. Het Reestdal kent meerdere karakteristieke boerderijen (link).

  Historie door Werner ten Kate

  Beeldende kunstenaars

  In een van de boerderijen woont Piet Eggen, één van de vele kunstenaars in het Reestdal waarvoor de Reest en het Reestdal vaak als inspiratie dienen. Klik op de linken voor meer informatie.

  Lees meer over Piet Eggen Kunstenaars in het Reestdal
 • wandelknooppunt

  A27

 • wandelknooppunt

  A26

 • 13
  Bezienswaardigheid

  Historie Haardennen

  Waarom de naam 'Haardennen'

  Waarom dit natuurgebied, onder beheer van Landschap Overijssel, de naam 'Haardennen' kreeg laat zich gemakkelijk raden. 'Haar' betekent 'hoogte' en met de begroeiing van dennenbomen ontstond de naam 'Haardennen'.

  Beheerder Dijkstra vertelt..

  Stuifduinen 'Haardennen'

  Doordat de heidevelden werden overbegraasd en er teveel werd afgeplagd ontstond hier een voedselarm milieu waar zand aan de oppervlakte kwam. Door de wind verplaatste het zand en vormde zo stuifduinen. Maar 'Haardennen' is ook een uniek stukje bos met (natte) heide, vennetjes en mooie zandruggen.

 • wandelknooppunt

  A22

 • 14
  Bezienswaardigheid

  Vipera verbindt

  Dennen op hoogte

  Je loopt hier natuurgebied De Haardennen in. Het woordje 'Haar' betekent hoogte en zoals je ziet staan op de armere zandgronden, die iets hoger liggen, inderdaad hoge dennen. Zo ontstond de naam 'Haardennen'. In dit natuurgebied heeft de afgelopen jaren het project 'Vipera verbindt' plaatsgevonden.

  Vipera verbindt, lees meer

  Bedreigde dieren en planten

  Tijdens het project zijn heide en hoogveentjes weer met elkaar verbonden door bos te kappen. Zo is het leefgebied van bedreigde diersoorten uitgebreid. bijzondere soorten als adder (vipera), levendbarende hagedis en kamsalamander. Ook het heideblauwtje en klokjesgentiaan (foto) profiteren hiervan.

  Lees meer
 • wandelknooppunt

  A23

 • 15
  Bezienswaardigheid

  Geritsel in de struiken

  Schuilplekken

  Links en rechts van het pad bevinden zich allerlei verschillende soorten struiken, ook ter hoogte van de campings. Dat levert voedsel en schuilplekken op voor allerlei vogels.

  Geritsel en gekwetter

  Als je even oplet, beweegt er van alles en hoor je gekwetter. Het zachte tikken van de roodborst en het winterkoninkje, het roepen van allerlei mezensoorten, de alarmroep van de merels. Soms zie je even verderop op de paden groepjes vinken hun kostje bij elkaar scharrelen.

 • horeca

  Brasserie & camping Si-Es-An

  Brasserie De Boerderij: voor koffie, thee, lunch of diner op het terrein van camping Si-Es-An in Balkbrug. Naast kamperen of het huren van een chalet is er ook een mogelijkheid tot B&B met hotelfunctie. Klik op de link en informeer bij de receptie over de mogelijkheden en/of openingstijden.

  Brasserie de Boerderij

  Routes Landschap Overijssel

  Start je vanaf camping Si-Es-An met één van de (app) rondwandelingen van Landschap Overijssel ? Verlaat dan het campingterrein en start bij het keuzepunt A25 aan de klinkerweg De Haar 7.

  Routes Landschap Overijssel
 • 16
  Bezienswaardigheid

  Camping Si-Es-An

  Over camping Si-Es-An

  Welkom bij Camping Si-Es-An, startpunt van verschillende (gps)wandel- speur- en fietsroutes van zowel de camping als Landschap Overijssel. De Brasserie en speeltuin zijn het gehele jaar geopend. Klik op de link over de recente openingstijden.

  Brasserie De Boerderij

  Historie campingboerderij

  Brasserie 'De Boerderij' staat in het hart van de camping en stamt uit de periode van ontginningen rond 1950. Voor de bodemgesteldheid en de ruimtelijke ontwikkeling van het landschap rond Avereest buiten het beekdal, vonden in de 19e en 20e eeuw grootschalige heide- en veenontginningen plaats.

  Subsidieproject happy bee

  Natuurbeleving is een kernwaarde van de toeristische ervaring. Samen met camping Rheezerwold in Heemserveen hebben wij i.s.m. Landschap Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse delta de kwaliteiten van de omgeving op een speelse en spannende wijze onder de aandacht gebracht in 2020.

  Lees meer over dit project

  Parkeren bij Si-Es-An

  Voorheen was de parkeerplaats in het hart van camping Si-Es-An nabij de campingboerderij gesitueerd. Hedendaags kun je de auto parkeren aan het begin van hun toegangsweg richting de receptie en brasserie.

 • wandelknooppunt

  A25

 • parkeerplaats

  Parkeerplaats Si-Es-An

 • instructie

  A25: startpunt De Haar

  Keuzepunt A25: startpunt voor de campings aan De Haar 5 of 7. Volg de omhooglopende POI nummering voor de juiste looprichting.

 • 17
  Bezienswaardigheid

  Camping 't Reestdal & Outdoor

  Speeltuin

  Camping 't Reestdal heeft, naast de horecagelegenheid, ook een leuke speeltuin. Liever het stoere werk? Maak dan kennis met 'Het Motorikpark' van Reestdal Outdoor met sportieve spelelementen.

  Camping 't Reestdal Reestdal Outdoor
 • parkeerplaats

  Reestdal Outdoor

 • wandelknooppunt

  A28

 • wandelknooppunt

  A29

 • 18
  Bezienswaardigheid

  Natuurspeelontdekpad

  Bas de das

  Samen met de kinderen van de basisschool in Oud Avereest en 2 basisscholen uit Balkbrug is hier een speelnatuurpad gemaakt. Deze leuke ontdekroute (volg de houten kop van de Das) start bij de parkeerplaats achter de Wheem.

  Spelen

  Hutten bouwen, klauteren en klimmen zijn belangrijk voor kinderen en vooral heel erg leuk! Dus kinderen... trek je (groot)ouders uit de luie stoel en laat ze lekker spelen. Of ga zelf lekker spelen en laat je (groot)ouders aan een van de picknickbankjes plaatsnemen.

  Lees meer
 • 19
  Bezienswaardigheid

  Landschapsbeheer, grondwater

  Natuurbeheer van het landschap

  Landschap Overijssel wil graag gevarieerde en natuurlijke bosranden behouden en ontwikkelen. Om te voorkomen dat het dicht groeit, dunnen we het bos uit en planten nieuwe struiken aan als de meidoorn, sleedoorn en Gelderse roos. Het onderhoud gebeurt gefaseerd.

  Meer over het natuurbehoud

  Grondwatermeter

  In het kader van het project Water in de Peiling zijn op tientallen plaatsen in Nederland grondwatermeters geplaatst. Foto: deze grondwatermeter staat op de parkeerplaats, achter het bezoekerscentrum De Wheem, in het Reestdal. Te hoog is (natte voeten) of te laag (verdroging).

 • 20
  Bezienswaardigheid

  De vlindermuur

  De vlindermuur

  Op de parkeerplaats van De Wheem staat wel een bijzondere muur. Op het bordje staat voor wie dit muurtje is gemaakt. De foto is gemaakt na de aanleg, zie jij nu precies hetzelfde muurtje? Daar tegenover staat ook het kleinste hotel. Voor wie is dit gemaakt?

Landschap Overijssel in samenwerking met de Reestdalgroep.

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.