Vrijwilligers tellen mee

Beenbreek
Foto Landschap Overijssel

Hier een stukje over de mensen die als monitoringsvrijwilliger de ontwikkeling van diverse soorten in de gaten houden

N 52° 29.556' E 006° 12.077'
Wilde bij

Bijenbeweging Overijssel

De Bijenbeweging Overijssel is een samenwerking van veel organisaties met veel vrijwilligers. Mensen die allen veel proberen te realiseren om wilde bijen voor onze provincie te behouden. Aanleg van bloemstroken in akkers en tuinen, steilrandjes in natuurgebieden, bouwen van insectenhotels, educatieve activiteiten en meer moeten leiden tot meer biodiversiteit en verbeterd leefgebied.

Landschap Overijssel is een van deelnemers in dit provinciale project. Lees meer via de link hieronder.

Vliegende Brigade vliegendtapijt boetelerveld

Vliegende Brigade actief voor soorten in heel Overijssel

De Vliegende Brigade is opgericht om soorten in nood een handje te helpen. De vrijwilligers in deze groep vinden het leuk om op woensdagochtend naar een mooie plek ergens in Overijssel te gaan en daar extra aandacht te geven aan het biotoop van een bepaalde soort. Dat kan zijn voor zandhagedis, voor de kleine wolfsklauw, de boomkikker, de stronkmier of de larikxspijkerzwam.

Het zijn over het algemeen klussen voor één dag, waarna de betreffende soort het weer even zelf kan. Mooi werk dus.

Gentiaanblauwtjes Bertus Webbink

Weten is meten

'Weten is meten' is een project met als doel verschillende 'soorten' vrijwilligers bij elkaar te brengen.

Tellers zijn bezig met monitoring en helpen zo de verschillende groepen planten en dieren in kaart te brengen.
Herstellers dragen bij aan het beheer van natuur en landschap en maken zo het biotoop (leefgebied) meer geschikt voor planten en dieren.
Vertellers kunnen de verhalen die bestaan over deze planten en dieren voor het voetlicht brengen.

Veelal werken deze groepen langs elkaar heen. In dit project gaan ze samenwerken rondom een aantal planten en dieren. Op deze pagina worden daar binnenkort de verhalen gepubliceerd.