Vrijwilligerswerk

Arbo en veiligheid

Veilig zagen, Nico Kloek

Werken als vrijwilliger in het landschap is leuk, maar brengt soms risico’s met zich mee. Het is goed om daar vooraf over na te denken. Én, voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen!

N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Veilig werken is enorm belangrijk. De Arbowet van toepassing op vrijwilligerswerk in het landschapsbeheer. Vrijwilligersgroepen moeten daarom kunnen aantonen dat ze aandacht hebben voor de veiligheid van de deelnemers aan de werkdag. En dat begint al in de voorbereidende fase. Een veilige werkdag organiseer je in 4 stappen:

1. Voorbereiding
Inventariseer voor elke werkdag de werkzaamheden die de groep gaat doen én welke risico’s hieraan kleven. Dit kun je doen met infobladen van de VBNE of met de taakrisicoanalyse die Landschap Overijssel heeft laten opstellen (zie de links bij downloads hieronder). Ook het invullen van het werkdagformulier is hierbij een onmisbaar instrument (ook bij de downloads).

Bedenk hoe je de risico’s kunt verkleinen. Vul dus het werkdagformulier altijd in en neem dit mee op de werkdag zodat je alle noodnummers bij de hand hebt. Als je de groep mailt over de datum en werklocatie, mail dan ook een paar regels over veilig werken. Bijv. dat het op de specifieke locatie glad is, dat er dikke takken worden gezaagd. Dus bijv. ‘helm op, stevige schoenen aan en samen zorgen we ervoor dat de verbanddoos niet gebruikt hoeft te worden’.

2. Instructie
Instrueer de groep aan het begin van de werkdag over veilig werken. Vanzelfsprekend is die instructie uitgebreider voor een groep kinderen of onervaren helpers dan voor de vaste groep ervaren vrijwilligers. Maar vraag altijd aandacht voor veiligheid, hoe voor de hand liggend het ook lijkt.

3. Toezicht
Het houden van toezicht is belangrijk. De werkdagleider houdt een oogje in het zeil en grijpt in als iemand op een manier werkt die de veiligheid van anderen (of van zichzelf) in gevaar brengt. Wordt er op meerdere locaties tegelijk gewerkt, dan is er 1 persoon per groep die toezicht houdt, 1 exemplaar van het werkdagformulier en ook 1 EHBO-trommel per plekke.

4. Noodhulp
Mocht er toch iets mis gaan, zorg dan dat je de noodhulp goed geregeld hebt. Meld ernstige ongevallen direct bij bij ons, wij informeren dan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

Het is handig om een Arboplan voor de eigen groep te schrijven waarin je de afspraken over veilig werken beschrijft. Ook kun je bijvoorbeeld bijhouden wie van de leden een certificaat heeft om met gemotoriseerd gereedschap te werken. Kijk voor een voorbeeld van Arboplannen van bestaande vrijwilligersgroepen, of kijk voor een format hier onder bij de downloads.

(Bijna) ongevallenformulieren andere belangrijke downloads

Vul na een ongeval of bijna ongeval altijd het formulier (bijna)ongevallen in. Wij zullen dit na evaluatie met alle belanghebbenden delen ter lering.